Een capaciteitsprobleem dat dringend moest aangepakt worden. Uiteindelijk werd door het schoolbestuur gekozen voor nieuwbouw op de site in de Stationstraat, waar de hogere graden gevesti...

Een capaciteitsprobleem dat dringend moest aangepakt worden. Uiteindelijk werd door het schoolbestuur gekozen voor nieuwbouw op de site in de Stationstraat, waar de hogere graden gevestigd zijn. Van zodra er zekerheid bestond omtrent de subsidiëring van dit project kon er gestart worden.Intussen is men op site al sinds eind november bezig en werden de zes pylonen geïnstalleerd waarop later twee grote ruime klassen worden gebouwd, volledig in het verlengde van het oude bestaande gebouw. Intussen zijn ook alle klassen ontruimd en wordt er les gegeven in heel comfortabele containerklassen.De werkzaamheden zullen nog tot volgend schooljaar duren, want na de nieuwbouw wordt ook het bestaande gebouw aangepakt naar isolering en verfraaiing toe. Het schoolproject is geraamd op 1 miljoen euro en daarvan mag de school 70% subsidies verwachten. Op de foto zicht op de pylonen waarop straks de zwevende klassen worden gebouwd. (CLY)