Bouwvergunning voor windmolens in Oostkamp

© GS
Redactie KW

Maandag 27 april werd het verplichte vergunningsaanplakbiljet langs de Loppemstraat in Oostkamp voor de bouw van twee windmolens en twee middenspanningscabines opgesteld. De vergunning werd afgegeven door de gewestelijke ambtenaar op 7 april aan nv Aspiravi. Tegen deze beslissing kan wel nog verzet aangetekend worden.

Concreet gaat het over een vergunning voor de bouw van twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad E40/E403 die initieel ingediend werd in 2013. Aanvrager nv Aspiravi kreeg eerder al een milieuvergunning toegekend in hoger beroep, maar kreeg de beslissing voor de bouwvergunning na het doorlopen van verschillende opeenvolgende beroepsprocedures pas begin april 2020.

Weinig inspraak

In de aanloop naar die beslissing m.b.t. de bouwvergunning heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan aanvrager Aspiravi, de beroepsindieners en de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de gemeenten Oostkamp en Zedelgem gevraagd of zij al dan niet bij hun zienswijzen van in 2013 blijven. Op dit moment bestudeert het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp en Zedelgem de genomen beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Een eerste conclusie is dat met de aanbeveling van de gemeente Oostkamp maar zeer beperkt rekening gehouden werd. Dit veroorzaakt ongerustheid over de manier waarop deze beslissing tot stand gekomen is.

Ook de vaststelling dat omwonenden niet de kans hadden om kennis te nemen van de nieuwe impactstudies opgemaakt door Aspiravi, versterkt deze onrust. Burgemeester Jan de Keyser: “Op zich blijven we voorstander van alternatieve energie, maar we verwachten wel een kwaliteitsvolle impactstudie en een bredere inspraakmogelijkheid van de bevolking. En dit zijn nu terug de twee zwakke punten in het dossier.”

Mogelijkheid om verzet aan te tekenen

In deze procedure is het nog mogelijk om verzet aan te tekenen bij de Raad Voor Vergunnings-betwistingen. Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp zal zich beraden over deze mogelijkheid. Het is voor omwonenden of derden die kennis genomen hebben van deze beslissing eveneens mogelijk om beroep aan te tekenen. Gebaseerd op de datum van de plaatsing van de affiche, moet dat gebeuren voor 11 juni 2020. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.