Ontwikkelaar van deze verkaveling is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Centraal op die site stond Hoeve Decuypere, links van de hoeve lag het atletiekterrein van Athleoo Wervik. Aan de rechterkant was er het derde voetbalterrein van Eendracht Wervik. De afbraak van de kleedkamers en kantine op het voetbalterrein en Hoeve Decuypere op het einde van de Loskaaistraat is al lang achter de rug. Ondertussen werden ook enkele schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat afgebroken en die gronden langs de spoorlijn worden ook verkaveld door...

Ontwikkelaar van deze verkaveling is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Centraal op die site stond Hoeve Decuypere, links van de hoeve lag het atletiekterrein van Athleoo Wervik. Aan de rechterkant was er het derde voetbalterrein van Eendracht Wervik. De afbraak van de kleedkamers en kantine op het voetbalterrein en Hoeve Decuypere op het einde van de Loskaaistraat is al lang achter de rug. Ondertussen werden ook enkele schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat afgebroken en die gronden langs de spoorlijn worden ook verkaveld door de WVI. Tussen de WVI en het Gemeenschapsonderwijs kwam het tot een ruiling van gronden. Vanuit de Ooststraat komt er ook een ingang naar de Futuraschool. In juli 2018 keurde de gemeenteraad het wegentracé goed en is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 16.000 vierkante meter. Er komt een verkaveling van 42 woningen. Tegen een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is cassatieberoep mogelijk bij de Raad van State. Daar onderzoekt men enkel of de uitspraak conform is met de regelgeving en de voorgeschreven procedures. "Het gaat om een heel mooi project", zegt algemeen directeur Geert Sanders van de WVI. "Er is heel wat vraag naar en behoefte aan. We leggen ons neer bij de beslissing. In overleg met de stad Wervik zijn we momenteel aan het kijken voor een snelle doorstart. Wellicht laten we de plannen hertekenen en dienen we bij de stad een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning in."Bedoeling van de stad Wervik is om met deze verkaveling onder meer tweeverdieners aan te trekken. Er is in de Tabaksstad behoefte aan bouwgrond. "Uiteraard betreuren we de vernietiging van de omgevingsvergunning", reageert schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). "Het gaat om een kwaliteitsvol woonproject dat belangrijk is voor de ontwikkeling van onze stad, waar jonge gezinnen ruimte vinden om te wonen in een groene omgeving. We hadden reeds een overleg met de WVI in functie van een snelle doorstart van het dossier. We gaan hier als stad onze volledige medewerking aan verlenen."Wanneer de WVI een nieuwe bouwvergunning aanvraagt, dan start de procedure weer helemaal opnieuw, met eerst de bekendmaking en een openbaar onderzoek. In die periode kunnen bezwaarschriften worden ingediend. Na advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) komt het dossier voor het wegentracé dan op de gemeenteraad ter goedkeuring. Volgende stap is dan de bouwvergunning voor de woongelegenheden. Ook die procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek. Wordt er een bouwvergunning afgeleverd, dan is beroep bij de deputatie mogelijk. Wat ook kan voor de het wegentracé. Het is nu afwachten of heel het dossier verder een procedureslag blijft...(EDB)