"Er is protest aangetekend in naam van Natuurpunt Anzegem, buurtbewoners en de groenvrijwilligers van het Beukenhof", vertelt Jan Vanleeuwen, groenvrijwilliger (gv). "Deze prachtige boom moeten we met z'n allen beschermen. Zo een kanjer vervang je niet zomaar. De boom was er eerst, dus is het aan de bouwheer om de gebouwen anders te positioneren. De zomereik verplaatsen is risicovol. We vragen met aandrang aan de gemeente deze boom met rust te laten."
...

"Er is protest aangetekend in naam van Natuurpunt Anzegem, buurtbewoners en de groenvrijwilligers van het Beukenhof", vertelt Jan Vanleeuwen, groenvrijwilliger (gv). "Deze prachtige boom moeten we met z'n allen beschermen. Zo een kanjer vervang je niet zomaar. De boom was er eerst, dus is het aan de bouwheer om de gebouwen anders te positioneren. De zomereik verplaatsen is risicovol. We vragen met aandrang aan de gemeente deze boom met rust te laten.""Deze zeldzame eik is een klein ecosysteem op zich", weet Carlos Van de Ginste, bestuurslid Natuurpunt en groot natuurliefhebber. "Er komen meer dan 400 soorten verschillende organismen op voor. Ook Pol Ostyn, gv Beukenhof, stelt het duidelijk: "Als ze al kapellen opnemen in het uitvoeringsplan, moeten er zeker ook historische bomen bij." Landschapsarchitect Carl Vandenberghe beklemtoont dat het een groot voorrecht is om bij zo een monument te kunnen wonen: "Compenseren met nieuwe bomen is niet meer van deze tijd, we moeten maximaliseren."Pieter Vandewiele, zaakvoerder van Eribo, reageert: "Ons ontwerp is gemaakt in 2019 volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat maakt het onmogelijk om de zomereik te laten staan omdat een andere schikking van de gebouwen niet kan volgens de bouwvoorschriften van dit RUP. We hebben er alle belang bij dat alles in harmonie verloopt, vandaar dat we die zomereik willen verplaatsen.""Het is belangrijk om te vertrekken vanuit de context", stelt Erik De Waele, groenarchitect van Eribo. "Een oud industriegebied wordt omgevormd tot woongebied, dat grenst aan de groene long van Vichte. Je hebt het Beukenhof en heel wat nieuwe groenvoorzieningen, een aantal trage wegen die de kern van Vichte verbinden met het hinterland, Kasselrijbeekbekken en heel wat natuurontwikkeling in Groot-Anzegem, aanpalend aan de tuin van het Vichtse kasteel. Het is een groengebied, waarin we de woonomgeving laten uitmonden. In het RUP staat dat als er waardevolle, hoogstammige bomen zouden verdwijnen, deze door eenzelfde of evenwaardige boomsoort moeten worden vervangen. Wij voeren dus uit wat het RUP aangeeft, namelijk waardevolle bomen bewaren (lindebomen), de zomereik verplanten, andere bomen vervangen en de hele site aanvullen met nieuwe streekeigen bomen en groen.""Onze deskundigheid zal belangrijk zijn bij de verplaatsing. De kluit van de boom moet circulair kleiner gemaakt worden, evenredig met de grootte van de kruin, zodat hij versleept kan worden. Liefst doen we er zo lang mogelijk over om gefaseerd te kunnen werken, zodat de boom vanuit de kern van zijn wortelgestel nieuwe wortels kan vormen", klinkt het.De schepen van Ruimtelijke Ordening, Davy Demets (Inzet), liet deze week weten dat er binnen zijn partij beslist is om een erfgoedbomenlijst te maken. Het RUP waarvan hierboven sprake werd in 2017 onder de bevoegdheid van Jeremie Vaneeckhout opgemaakt. "Het klopt dat we al doende leren en bepaalde zaken beter kunnen aanpakken", besluit schepen Demets. "Met de bouwheer hebben we meermaals aangekaart om de gebouwen te verplaatsen of alternatieven te voorzien. Binnen enkele weken komt het advies van Leiedal over alle bezwaarschriften. Dan geven we al dan niet groen licht."(GV)