De villa 't Eiland in de Astridlaan is bij velen bekend. Het gebouw en een deel van de omgeving werden in 2009 onroerend erfgoed. Het stuk waarvoor de bouwaanvraag ingediend werd, is echter de ommuurde boomgaard aan de achterkant van het domein, de kant van de Damwegel. Het werd opgenomen als groene long in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar is in private handen, dus beslissen de eigenaars zelf wat er mee gebeurt.
...

De villa 't Eiland in de Astridlaan is bij velen bekend. Het gebouw en een deel van de omgeving werden in 2009 onroerend erfgoed. Het stuk waarvoor de bouwaanvraag ingediend werd, is echter de ommuurde boomgaard aan de achterkant van het domein, de kant van de Damwegel. Het werd opgenomen als groene long in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar is in private handen, dus beslissen de eigenaars zelf wat er mee gebeurt.Danny Viaene van de dienst Omgeving legt uit: "Het domein was privé en het blijft privé. De aanvraag is voor drie appartementsblokken met in totaal twintig wooneenheden. Maar het is natuurlijk geen hoogbouw zoals je aan de kust ziet. Momenteel onderzoeken we de aanvraag: ligt het in bouwzone of landbouwzone, past dit project binnen onze visie op appartementsbouw, hoe zit het met de functionele inpasbaarheid en de ruimtelijke ordening, wat met het effect op de mobiliteit en de omgeving..." De plannen werden al besproken voor de officiële aanvraag ingediend werd. "Dit plan komt niet uit de lucht gevallen. Het ontwerp werd al meerdere keren besproken en aangepast op onze vraag. Het domein ligt bijvoorbeeld in overstromingsgebied, dus moet er voldoende voorzien worden in de opvang van het water. Hiervoor heeft de architect vijvers ingetekend. Ook zijn de appartementsblokken voorzien van verhogingen, zie het als poten, waardoor het water nog weg kan. En het regenwater wordt afgevoerd via de Astridlaan, niet via de Damwegel, om problemen te vermijden."Er volgt een infovergadering voor de buurtbewoners. "De bouwheer organiseert een infovergadering op 13 augustus van 17 uur tot 19 uur in OC De Schouw. Dit was een voorwaarde van de gemeente, om een gelijkaardige situatie zoals bij de bouw van Heivelde te vermijden. Toen was de reactie van de buurt vrij heftig, met zwarte vlaggen en veel protest", vertelt Danny. Voorlopig is er al één bezwaarschrift binnengekomen.Dit project is één van vele recente bouwaanvragen in Lichtervelde. Kunnen we spreken van bouwwoede in Lichtervelde? Volgens Danny is het eerder toeval: "Deze aanvraag valt toevallig samen met enkele grote verkavelingsaanvragen. Daar moet je niet meer achter zoeken. Er wordt overal gebouwd, Lichtervelde is geen uitzondering."Wat met het gerucht dat het gemeentebestuur hoopt om het inwonersaantal richting de 10.000 te brengen, zodat de gemeente buiten schot blijft mocht de regering beslissen om alle gemeenten met minder dan dat aantal inwoners, verplicht te laten fusioneren? Schepen van Ruimtelijke Ordening Els Kindt (CD&V) is duidelijk: "Het is absoluut niet zo dat er in Lichtervelde meer goedkeuringen gegeven worden met als doel ons inwonersaantal op te voeren. Elk dossier wordt individueel bekeken en behandeld. Iedereen is vrij om appartementen te zetten op zijn of haar terrein, als dat past in de ruimtelijke ordening en ze de nodige goedkeuringen krijgen. Het voorstel om gemeentes met minder dan 10.000 inwoners verplicht te laten fuseren is trouwens nog helemaal niet aan de orde. Daar zal pas over beslist worden bij een volgend regeerakkoord. Dat kan nog een hele tijd duren. Daarnaast zijn wij vanuit de CD&V absoluut geen voorstander van een fusie. We willen onze zelfstandigheid behouden."