De Roeselaarse plattelandsgemeenten zijn al lang niet meer 'de buiten' zoals vijftigers en zestigers die hebben gekend. In het bestuursakkoord 2019-2024 lezen we dat de stad alles zal doen om de landelijke en groene karakters van de deelgemeenten te bewaren. "Maar niet bouwen op beschikbare bouwgrond in Rumbeke of andere deelgemeenten is niet houdbaar", zegt Vincent Titeca, bestuurder van projectontwikkelaar en bouwpromotor Imfiro. "Roeselare is niet langer het provinciestadje van 25 jaar geleden. De stad heeft een enorme boost gekregen en de economische activiteit draait op volle toeren. Er komen volop nieuwe bedrijven die uiteraard ook werknem...

De Roeselaarse plattelandsgemeenten zijn al lang niet meer 'de buiten' zoals vijftigers en zestigers die hebben gekend. In het bestuursakkoord 2019-2024 lezen we dat de stad alles zal doen om de landelijke en groene karakters van de deelgemeenten te bewaren. "Maar niet bouwen op beschikbare bouwgrond in Rumbeke of andere deelgemeenten is niet houdbaar", zegt Vincent Titeca, bestuurder van projectontwikkelaar en bouwpromotor Imfiro. "Roeselare is niet langer het provinciestadje van 25 jaar geleden. De stad heeft een enorme boost gekregen en de economische activiteit draait op volle toeren. Er komen volop nieuwe bedrijven die uiteraard ook werknemers nodig hebben. En die willen zo dicht mogelijk bij hun job wonen en kiezen voor Roeselare of omgeving.""In Rumbeke komt inderdaad een grote maar mooie verkaveling tussen de Oekensestraat, Maria's Lindestraat, de Koestraat en de Babilliebeek. Ongeveer de helft van de te verkavelen oppervlakte is in handen van de groep Havegeer terwijl de andere helft eigendom is van een samenwerking tussen Imfiro en Havegeer.""Wij hebben in een eerste fase al een honderdtal woningen gebouwd en in de nieuwe aansluitende verkaveling bouwen we nog eens 80 woningen en 50 appartementen. In totaal komen er op de volledige verkaveling die ongeveer 15 hectare groot is zo'n 450 wooneenheden. Uiteraard wordt dit hele project niet op twee jaar gerealiseerd.""Veel meer dan vroeger gaan we nu als projectontwikkelaar en bouwpromotor in gesprek met het stadsbestuur. Zo krijgen onder meer de zwakkere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers een prominente plaats in het hele verkavelingsproject. En zetten we in op grote groenzones.""In het project Maria's Linde loopt er langs de Babilliebeek een 'verzonken' fietspad dat volledig afgescheiden is van gemotoriseerd verkeer", neemt adviseur Werner Van Dyck over. "Dat fietspad vormt de verbinding tussen het fietspad langs de Babilliebeek aan de overkant van de Oekensestraat en het fietsnetwerk langs de Regenbeek aan de overkant van de Koestraat""Ook de groenzones worden zeer belangrijk", knikt Vincent Titeca. "Er is nu al een groenzone maar er komt er één bij van bijna een hectare met speeltuigen voor de kinderen. Ook naar de Babilliebeek toe komt er groen met enkele wadi's. Dat is zeker belangrijk, niet alleen voor de waterbeheersing maar het groen zal ook dienen als speelgebied voor de kinderen van de wijk. De percelen en bijgevolg ook de tuinen worden immers kleiner maar de kinderen moeten plaats hebben om buiten te spelen. En dat fietsers en auto's elkaar niet tegenkomen, is uiteraard een groot pluspunt. We zullen ook zeer attent zijn dat er geen sluipverkeer komt in die nieuwe verkaveling. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: ofwel werkt men met eenrichtingsverkeer ofwel maakt men gewoon een knip." Ook de verlaten Haco-site langs de Oekensestraat, die er nu verloederd bijligt, zou in de komende jaren aangepakt worden. OVAM zou in 2020 starten met de bodemsanering en eens de site volledig opgeruimd is, is het de bedoeling dat er daar ook een woonproject op komt. De grond is eigendom van de familie Havegeer. Wie instaat voor de verkaveling en op welke termijn is nog niet bekend.