Enkele technische tekortkomingen uit de vorige bouwaanvraag zullen worden bijgewerkt, maar het blijft de bedoeling de voorgevel af te breken en te vervangen door een kopie. "Het is niet de bedoeling de eigenaar...