Omwille van het stijgende aantal crematies is er al jarenlang sprake van een tweede kleinschalig crematorium in de regio. Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om eventueel een nieuwbouw te voorzien in Wervik. Zo was er een plaatsbezoek Jan Sabbe, de directeur van Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. In Ui...