Langs het kanaal Roeselare-Leie in Roeselare starten De Vlaamse Waterweg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen binnenkort met de bouw van het nieuwe overslagcentrum River Terminal Roeselare. De voorbereidende werken starten op maandag 14 september.
...

Langs het kanaal Roeselare-Leie in Roeselare starten De Vlaamse Waterweg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen binnenkort met de bouw van het nieuwe overslagcentrum River Terminal Roeselare. De voorbereidende werken starten op maandag 14 september.Het overslagcentrum bestaat uit een kaaimuur van 230 meter waar schepen aanmeren, en een kaaiplateau van 18.000 vierkante meter als opslagruimte. Met het overslagcentrum willen POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. "Ook de lokale werkgelegenheid krijgt hiermee heel wat stimulansen", valt te horen. "We willen het kanaal, jaarlijks goed voor meer dan vier miljoen ton vervoerde goederen, verder uitbouwen als transportalternatief, ook voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot de waterweg."Toekomstgerichte binnenvaart De bouw van River Terminal Roeselare maakt deel uit van Seine-Schelde Vlaanderen. Voor dit binnenvaartproject bundelen De Vlaamse Waterweg en de Europese Unie de krachten om te investeren in de toekomst van watertransport. "Net zoals bij de uitbreidings- en renovatiewerken aan River Terminal Wielsbeke op de Leie slaan we de handen in elkaar. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu."In september en oktober maakt de aannemer het terrein klaar voor de start van de effectieve bouwwerken. Onder meer de werfinrichting en een tijdelijke damwand, om in het droge te werken, worden voorzien. Ook zullen er proefsleuven gegraven worden om alle leidingen te lokaliseren en indien nodig worden ze verplaatst. De River Terminal krijgt een plaats in een bestemd stuk industriezone. "Hiervoor overleggen we samen met de stad Roeselare met de burgerbeweging Meer Bomen in Roeselare. Op basis van de gesprekken werden het ontwerp en de plannen aangepast en wordt de omgeving van de site groener en comfortabeler voor fietsers."De Vlaamse Waterweg en POM West-Vlaanderen planten 78 nieuwe bomen op en langs de site. "Dat zijn er meer dan er nu staan. Ook elders in de stad komt nieuw groen, daarvoor bieden we financiële middelen."ToegankelijkheidTijdens de werken zal het jaagpad plaatselijk, tussen de Schaapsbrug en de Regenbeekstraat, afgesloten zijn. Dat is nodig om de werken veilig te laten verlopen en omdat een kaaimuur gebouwd wordt. In de toekomst wordt een nieuw stuk jaagpad rondom de overslagsite aangelegd. In overleg met de stad wordt er gewerkt aan een oplossing voor de gebruikers van het jaagpad.