"Hierdoor kan de uitvoering van de werken op korte termijn starten", zegt urbanisatie...

"Hierdoor kan de uitvoering van de werken op korte termijn starten", zegt urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V). Het gebouw wordt een massief van bakstenen, in combinatie met glazen sokkels langs de vier zijden. Deze wanden worden uitgevoerd als vouwdeuren. De twee functies moeten volledig los van elkaar kunnen functioneren. De beurshal is horizontaal georganiseerd, daar waar dit voor het Congresgebouw verticaal is. (SVK)