Uit de begeleidende voetnoot leren we dat het masker zinspeelt op burgemeester Bart Tommelein. "Burgemeester Tomm...

Uit de begeleidende voetnoot leren we dat het masker zinspeelt op burgemeester Bart Tommelein. "Burgemeester Tommelein die het beeld van Leopold II gewetenloos laat staan en alle oppositie de mond snoert. Ondanks een petitielijst met meer dan 8.000 handtekeningen om het beeld te verwijderen!", lezen we."Leopold II, die zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden in het voormalig Congo, blijft ongestoord staan. En iedereen laat begaan. Ook de groene coalitiepartners die ofwel groen achter hun oren zijn of zich laten ringeloren door de macht", aldus de Stoeten. (ML)