"Het gaat om een rij waardevolle bomen met een stamdoorsnede tussen de één en de twee meter, gelegen tussen de Schaapbruggestraat en de grote brandstoftanks, aan de zuidkant van het kanaal", zegt Guido Schaubroeck van de vzw Meer bomen in Roeselare. "Ze moeten plaats maken voor de aanleg van de zogenaamde River Terminal Roeselare, een nieuwe containerterminal waar al tien jaar sprake van is. Wij zijn er ons inderdaad van bewust dat het gebied in kwestie in functie hiervan planologisch al is ingekleurd als industriezone en wij zijn uiteraard niet tegen duurzaam transport, maar dat betekent toch niet dat wij ons daar geen vragen mogen bij stellen", zegt Guido Schaubroeck.
...