https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Bomenrij jaagpad in Roeselare bedreigd door River Terminal

Tal van bomen langs het jaagpad zijn bedreigd door het project. © (foto SB)
Jos Remaut

De Vlaamse Waterweg heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het rooien van 61 grote bomen op het jaagpad langs het kanaal in Rumbeke. De vzw ‘Meer bomen in Roeselare’ luidt meteen de alarmbel en dient een bezwaarschrift in. Ondertussen is ook al een online petitie gestart.

“Het gaat om een rij waardevolle bomen met een stamdoorsnede tussen de één en de twee meter, gelegen tussen de Schaapbruggestraat en de grote brandstoftanks, aan de zuidkant van het kanaal”, zegt Guido Schaubroeck van de vzw Meer bomen in Roeselare. “Ze moeten plaats maken voor de aanleg van de zogenaamde River Terminal Roeselare, een nieuwe containerterminal waar al tien jaar sprake van is. Wij zijn er ons inderdaad van bewust dat het gebied in kwestie in functie hiervan planologisch al is ingekleurd als industriezone en wij zijn uiteraard niet tegen duurzaam transport, maar dat betekent toch niet dat wij ons daar geen vragen mogen bij stellen”, zegt Guido Schaubroeck.

“Is dit wel de juiste locatie voor zo’n terminal? Moet die per se in Roeselare, waar er al zo’n groot probleem is met het fijn stof en er door zo’n terminal nog extra vrachtverkeer zal ontstaan. Kan die terminal niet beter aan de overkant van het kanaal komen, waar er al ontsluitingsinfrastructuur is…. ? “

“Wij vinden het in elk geval doodjammer dat de mooie groene omgeving van het jaagpad, een van de weinige plekjes groen in die buurt, er nu ook nog zou moeten aan geloven. De 61 bomen waar het nu over gaat zijn overigens nog maar een eerste fase, later zouden er nog eens 57 bomen moeten worden gekapt. Laat het duidelijk zijn: er wordt hier een gevoelige snaar geraakt, want Roeselare is een van de minst groene steden van Vlaanderen en volgens de voorliggende plannen wordt er ter plaatse helemaal geen compensatie voorzien. Dat staat toch haaks op de ronkende intenties van de stad Roeselare en zijn 100.000 bomen-plan?”

Fietssnelweg

Er is overigens nog een bijkomend probleem, want het jaagpad langs het kanaal, van oudsher een erg interessante en leuke fietsverbinding van Roeselare naar Izegem, maakt ook deel uit van het recent gevormde netwerk van fietssnelwegen in Vlaanderen, meerbepaald van de F36 Roeselare-Wielsbeke. “Comfortabel, aangenaam en veilig fietsen staat voorop op zo’n snelweg en hier hebben we toch wel een probleem”, zegt Guido Schaubroeck. “Het jaagpad wordt omgeleid rond de aan te leggen terminal en wordt daardoor niet alleen ruim een kilometer langer, de fietsers zullen in de toekomst ook de kruising moeten maken met de ontsluitingsweg naar deze terminal, waar uiteraard veel vrachtverkeer zal rijden. Er is even gedacht aan ondertunneling, maar dat is niet weerhouden wegens te duur.”

“Maar wat ons vooral tegen de borst stoot, is dat er op dit nieuwe stuk jaagpad geen enkel stukje groen, geen boom en zelfs geen struik, is voorzien. Wij willen echt dat, als de oude bomen toch gekapt zouden worden, er toch minstens compensatie komt met nieuw groen in de buurt. Dat is toch niet te veel gevraagd ?”

Honderden mensen tekenden al de petitie op Facebook. De vzw Meer bomen in Roeselare diende ondertussen al een bezwaarschrift in bij het stadsbestuur en vraagt aan iedereen om ook ten persoonlijke titel nog bezwaar in te dienen, dat kan de proteststem alleen maar krachtiger laten klinken. Bezwaar indienen kan nog tot 27 augustus, dat is de laatste dag van het openbaar onderzoek. “

Onze administratie zal dan op basis van alle elementen uit het dossier een advies formuleren”, zegt schepen voor natuur en bos Michèle Hostekint, “waarna het inderdaad aan het stadsbestuur is om te beslissen over het al dan niet verlenen van de vergunning en/of de eventuele randvoorwaarden. Om die reden kan ik hier op dit ogenblik ook geen verdere commentaar over geven, maar ik wil wel duidelijk stellen dat er op vandaag enkel sprake is van een aanvraag.” (JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.