Verschillende gezinnen die pas na 15 uur op Sint-Anna aankwamen, konden geen boompje meer planten. Er kwamen meer dan de 200 ingeschrevenen opdagen om een 'klimaatboompje' te planten en na nog geen uur zat alles al in de grond.
...

Verschillende gezinnen die pas na 15 uur op Sint-Anna aankwamen, konden geen boompje meer planten. Er kwamen meer dan de 200 ingeschrevenen opdagen om een 'klimaatboompje' te planten en na nog geen uur zat alles al in de grond.BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie engageerden zich om voor elke deelnemer aan de klimaatmars van 2 december één vierkante meter bos aan te planten. Met 75.000 deelnemers moesten deze organisaties op zoek naar verschillende stukken grond.Er worden klimaatbossen aangeplant in Ecuador en Oeganda en in Vlaanderen is dat in Kortrijk en Willebroek. "In Kortrijk konden we hiervoor een stuk grond tussen Sint-Anna en de Bosstraat ter beschikking stellen", aldus Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn die ook kwam boompjes planten met zijn zoontje. Er werden zo'n 2.000 boompjes, waaronder zomereik, hazelaar en hagebeuk geplant. "De 0,6 ha grond die we hiervoor aanboden is een start van de 100 ha bos die we deze legislatuur willen realiseren." De bossen zullen zoveel mogelijk door de inwoners aangeplant worden. "Dat is een groot succes, zoals je ook vandaag ziet. Dat vergroot het draagvlak en het geeft de inwoners een goed gevoel als ze kunnen meewerken aan meer natuur in de stad."(EDB - Foto EDB)