Het college van burgemeester en schepenen kende eind augustus de vergunning toe om 120 bomen te kappen op de site waar volgend weekend de cyclocross wordt gereden. Toen de vergunning werd aangeplakt, ging een aantal verontruste buren verhaal halen bij het gemeentebestuur. Jelle Stragier, gemeenteraadslid voor Groen, was een van hen. "Samen met onder meer Stijn Tant, de voorzitter van de organisatie en tegelijkertijd schepen van Milieu gingen we het terrein bekijken", stelt Jelle Stragier. "Het is namelijk helemaal niet opportuun om die bomen om te hakken. Wij vinden dat cyclocross en natuur hand in hand moeten kunnen gaan, en dat het ene niet moet wijken voor het andere."
...

Het college van burgemeester en schepenen kende eind augustus de vergunning toe om 120 bomen te kappen op de site waar volgend weekend de cyclocross wordt gereden. Toen de vergunning werd aangeplakt, ging een aantal verontruste buren verhaal halen bij het gemeentebestuur. Jelle Stragier, gemeenteraadslid voor Groen, was een van hen. "Samen met onder meer Stijn Tant, de voorzitter van de organisatie en tegelijkertijd schepen van Milieu gingen we het terrein bekijken", stelt Jelle Stragier. "Het is namelijk helemaal niet opportuun om die bomen om te hakken. Wij vinden dat cyclocross en natuur hand in hand moeten kunnen gaan, en dat het ene niet moet wijken voor het andere."De vergunning legt, helemaal volgens de wet, op dat eens gerooid andere bomen opnieuw moeten aangeplant worden. Sommige drie meter verder. "Dat is nefast voor de grote biodiversiteit die er nu aanwezig is. Het zou tientallen jaren duren vooraleer de nieuwe aanplanting dezelfde waarde heeft", weet Jelle Stragier. "Omdat het terrein gedurende lange tijd onaangeroerd is gebleven, kon de natuur er de bovenhand nemen. Het werd een thuis voor uilen, vleermuizen, spechten, aalscholvers, meesjes, fazanten, marters, er is zelfs een buizerd gespot. Als je het kaal kapt, dan is alles in één klap verdwenen."Dat is precies wat de gemeente van plan was, een grote opkuis. Maar gezien de site geregistreerd staat als parkgebied, kan dat niet zonder een vergunning. De bezwaren van de buurt werden verworpen, zodat Jelle samen met een andere buur in beroep ging bij de provincie en die vernietigde de kapvergunning. Zowel op procedureel als inhoudelijk vlak werden er fouten gemaakt. Het agentschap Natuur en Bos ging volledig akkoord met het bezwaar van de buren, dat er ook op wees dat eerder al 25 bomen werden gekapt, los van de vergunning. In het vonnis staat dan ook te lezen dat die extra moeten aangeplant worden."Het College van Burgemeester en Schepenen werd gelukkig een halt toegeroepen", stelt Carlo De Winter (Groen). "Er moet nu een nieuwe aanvraag ingediend worden. Wij hopen dat de buurt deze keer wel betrokken wordt, alsook organisaties met kennis van zaken zoals het Agentschap Natuur en Bos.""Ik wil toch benadrukken dat de cyclocross een prachtig evenement is voor onze gemeente", besluit Jelle Stragier. "Het wordt door heel veel vrijwilligers gedragen, zelf werk ik trouwens mee achter de bar. Bovendien is een mooie natuur een extra troef voor een cyclocross, beide gaan echt hand in hand."