Bomen langs cyclocrossparcours moeten blijven, schepen betreurt politiek spel

Er is heel wat opschudding ontstaan rond het rooien van 120 bomen op de site waar volgend weekend de Hexia Cyclocross wordt georganiseerd. De vergunning die het gemeentebestuur eerder verleende, werd nu door de provincie vernietigd.

De bomen langs het cyclocrossparcours hoeven niet te worden gekapt. Op de foto herkennen we Carlo De Winter, Inge Goemaere, Arne Deflo, Lien Vanderjeugt en Jelle Stragier. © SLW

Het college van burgemeester en schepenen kende eind augustus de vergunning toe om 120 bomen te kappen op de site waar volgend weekend de cyclocross wordt gereden. Toen de vergunning werd aangeplakt, ging een aantal verontruste buren verhaal halen bij het gemeentebestuur. Jelle Stragier, gemeenteraadslid voor Groen, was een van hen. “Samen met onder meer Stijn Tant, de voorzitter van de organisatie en tegelijkertijd schepen van Milieu gingen we het terrein bekijken”, stelt Jelle Stragier. “Het is namelijk helemaal niet opportuun om die bomen om te hakken. Wij vinden dat cyclocross en natuur hand in hand moeten kunnen gaan, en dat het ene niet moet wijken voor het andere.”

Biodiversiteit

De vergunning legt, helemaal volgens de wet, op dat eens gerooid andere bomen opnieuw moeten aangeplant worden. Sommige drie meter verder. “Dat is nefast voor de grote biodiversiteit die er nu aanwezig is. Het zou tientallen jaren duren vooraleer de nieuwe aanplanting dezelfde waarde heeft”, weet Jelle Stragier. “Omdat het terrein gedurende lange tijd onaangeroerd is gebleven, kon de natuur er de bovenhand nemen. Het werd een thuis voor uilen, vleermuizen, spechten, aalscholvers, meesjes, fazanten, marters, er is zelfs een buizerd gespot. Als je het kaal kapt, dan is alles in één klap verdwenen.”

Het terrein werd een thuis voor onder meer uilen, vleermuizen, spechten, marters, er is zelfs een buizerd gespot – Jelle Stragier, raadslid Groen

Dat is precies wat de gemeente van plan was, een grote opkuis. Maar gezien de site geregistreerd staat als parkgebied, kan dat niet zonder een vergunning. De bezwaren van de buurt werden verworpen, zodat Jelle samen met een andere buur in beroep ging bij de provincie en die vernietigde de kapvergunning. Zowel op procedureel als inhoudelijk vlak werden er fouten gemaakt. Het agentschap Natuur en Bos ging volledig akkoord met het bezwaar van de buren, dat er ook op wees dat eerder al 25 bomen werden gekapt, los van de vergunning. In het vonnis staat dan ook te lezen dat die extra moeten aangeplant worden.

“Het College van Burgemeester en Schepenen werd gelukkig een halt toegeroepen”, stelt Carlo De Winter (Groen). “Er moet nu een nieuwe aanvraag ingediend worden. Wij hopen dat de buurt deze keer wel betrokken wordt, alsook organisaties met kennis van zaken zoals het Agentschap Natuur en Bos.”

“Ik wil toch benadrukken dat de cyclocross een prachtig evenement is voor onze gemeente”, besluit Jelle Stragier. “Het wordt door heel veel vrijwilligers gedragen, zelf werk ik trouwens mee achter de bar. Bovendien is een mooie natuur een extra troef voor een cyclocross, beide gaan echt hand in hand.”

Schepen Stijn Tant: “Betreurenswaardig dat dit politiek wordt uitgespeeld”

Schepen van Milieu Stijn Tant (CD&V), tevens voorzitter van de organiserende vereniging, betreurt de polemiek. “De vzw Cyclocross Gullegem wordt politiek gebruikt om de man te spelen en niet de bal. Is het de bedoeling van andere partijen dat een politiek mandataris zich niet meer sociaal en maatschappelijk mag engageren?” Stijn Tant geeft toe dat er eerder bomen werden gekapt, maar het zijn er zeker geen 25.” Dat gebeurde door vrijwilligers in het eerste jaar of in de aanloop naar de tweede editie. Van zodra de organisatie op de hoogte was van de regels in het parkgebied is dit niet meer gebeurd.”

De vergunning werd ingediend door de vzw. Er waren een aantal redenen om dat te doen, preciseert Stijn Tant. “Er zijn een aantal zieke bomen. Die willen we op dezelfde locatie vervangen. De andere bomen staan tegen de betonvlakte die een restant is van het industriële verleden van de site. Bij elke windvlaag gaan er bomen tegen de vlakte. Om te vermijden dat er nog meer bomen omvallen, wilden we een nieuwe rij bomen aanplanten op voldoende afstand van het beton. Het verwijderen van het beton is financieel niet haalbaar voor onze vereniging. Ik citeer graag het advies van de gemeentelijke groendienst: ‘De voorgestelde ingrepen vormen een opwaardering van het gebied. Er worden meer duurzame soorten aangeplant en er wordt voldoende rekening gehouden met de suggesties uit de visie Heerlijke Heulebeek zodat het gebied zich verder kan ontwikkelen naar een coulissenlandschap. De te rooien bomen zijn van mindere kwaliteit, ziek of hinderlijk voor de aanpalende bewoners.’ Dit advies komt vanuit de gemeente maar ook een extern landschapsarchitect hielp mee schrijven aan dit verhaal.” (SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.