De Boerenbond is wat geschrokken door uitlatingen van de West-Vlaamse Milieufederatie. Zij sturen aan op een bevolkingsonderzoek. "Er zijn verontrustende evoluties in resistentie en nieuwe inzichten in gezondheidseffecten en de verspreidingsroutes van de organismen. Deze zouden een overheid moeten aanzetten tot het voeren van grootschalig onderzoek, het voorlichten van haar bevolking en het invoeren van het voorzorgsprincipe", aldus WMF.

Maar volgens de Boerenbond worden er al heel wat inspanningen gedaan door de landbouwers en de sector. Zo is er een strenge regelgeving rond de uitstoot van fijn stof of het gebruik van antibiotica, waar de sector zich aan moet houden. De Boerenbond wijst er ook op dat de uitstoot de jongste 25 jaar van fijn stof en ammoniak enorm is gedaald. Dat bewijst het milieurapport van de Vlaamse overheid. Er wordt ook onderzoek gedaan, onder meer door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). In 2011 werd ook Amcra opgericht, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie, met als doel om tegen 2020 de uitstoot te halveren. Tussen 2011 en 2015 was er al een reductie van 16 procent, terwijl de meeste maatregelen dan pas in voege gingen.

En als derde geeft de Boerenbond aan dat de sector blijft inzetten op onderzoek en innovatie. "Landbouw houdt wel degelijk rekening met de gezondheid. Feit dat wij voeding produceren, basis van een goede gezondheid, verdient erkenning. De neveneffecten van uitstoot proberen we te reduceren. Het milieurapport van de Vlaamse overheid toont aan dat er heel wat stappen gezet werden, en de wil is er om dit te blijven doen", aldus woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

(BELGA)

De Boerenbond is wat geschrokken door uitlatingen van de West-Vlaamse Milieufederatie. Zij sturen aan op een bevolkingsonderzoek. "Er zijn verontrustende evoluties in resistentie en nieuwe inzichten in gezondheidseffecten en de verspreidingsroutes van de organismen. Deze zouden een overheid moeten aanzetten tot het voeren van grootschalig onderzoek, het voorlichten van haar bevolking en het invoeren van het voorzorgsprincipe", aldus WMF. Maar volgens de Boerenbond worden er al heel wat inspanningen gedaan door de landbouwers en de sector. Zo is er een strenge regelgeving rond de uitstoot van fijn stof of het gebruik van antibiotica, waar de sector zich aan moet houden. De Boerenbond wijst er ook op dat de uitstoot de jongste 25 jaar van fijn stof en ammoniak enorm is gedaald. Dat bewijst het milieurapport van de Vlaamse overheid. Er wordt ook onderzoek gedaan, onder meer door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). In 2011 werd ook Amcra opgericht, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie, met als doel om tegen 2020 de uitstoot te halveren. Tussen 2011 en 2015 was er al een reductie van 16 procent, terwijl de meeste maatregelen dan pas in voege gingen. En als derde geeft de Boerenbond aan dat de sector blijft inzetten op onderzoek en innovatie. "Landbouw houdt wel degelijk rekening met de gezondheid. Feit dat wij voeding produceren, basis van een goede gezondheid, verdient erkenning. De neveneffecten van uitstoot proberen we te reduceren. Het milieurapport van de Vlaamse overheid toont aan dat er heel wat stappen gezet werden, en de wil is er om dit te blijven doen", aldus woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.(BELGA)