Om dit te herdenken stapten de afgevaardigden van het gemeentebestuur samen met de vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen naar zowel het gedenkteken 1914-'18, naast de kerk, als naar de gedenkzuil 1940-...

Om dit te herdenken stapten de afgevaardigden van het gemeentebestuur samen met de vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen naar zowel het gedenkteken 1914-'18, naast de kerk, als naar de gedenkzuil 1940-'45 in de Kapellestraat. Ze werden daarin begeleid door de Koninlijke Harmonie Vrij en Blij. Daar werd met een bloemenkrans hulde gebracht aan de Oostkampse slachtoffers en aan de bevrijders die hier gesneuveld zijn.Burgemeester de Keyser herinnerde in zijn woordje aan het belang van vrede en verbondenheid. In die zin valt ook het belang van de Europese Unie te verklaren. "Dank zij de verbondenheid van enkele landen is die gemeenschap uitgegroeid tot wat ze nu is. Nu vinden jongeren vrede en welvaart en het gemak van in alle landen te kunnen rondtoeren heel normaal. Enkele decennia geleden was dat helemaal niet zo. Die Europese buffer die zoveel landen verbindt heeft na zoveel ellende in de oorlogen standgehouden tot nu. En we hopen dat deze 'veiligheidsparaplu' zo blijft, ondanks de wrijvingen die we voelen tussen de Verenigde Staten, Rusland en China."