Om dit te herdenken stapten de afgevaardigden van het gemeentebestuur samen met de vaandeldragers van de vaderlandslievende verenigingen naar zowel het gedenkteken 1914-'18, naast de kerk, als naar de gedenkzuil 1940-...