Op de plaats waar burgemeester Claude Van Marcke plaatsnam als burgemeester, werd een ruiker bloemen gelegd. Voorzitter Stephan Titeca nam het woord vooraleer een ...