"Door een communicatieprobleem rondom de activiteitenkalender in Jabbeke zou de indruk kunnen gewekt worden dat deze niet doorgaat", zegt Patrick Vandenbroele van het Rode Kruis. "Het is van levensbelang dat donoren komen bloed geven. Het zou rampzalig zijn moest er een bloedtekort ontstaan bovenop deze crisis. Daarom verwachten wij gekende én nieuwe bloedgevers op donderdag eerstkomend. In onze donorcentra en op de mobiele bloedinzamelingen besteden we extra aandacht aan handhygiëne voor vrijwilligers, donoren en personeel. Het afnamepersoneel wordt gevraagd hun handen na elke donatie grondig te ontsmetten.'' (PA)

"Door een communicatieprobleem rondom de activiteitenkalender in Jabbeke zou de indruk kunnen gewekt worden dat deze niet doorgaat", zegt Patrick Vandenbroele van het Rode Kruis. "Het is van levensbelang dat donoren komen bloed geven. Het zou rampzalig zijn moest er een bloedtekort ontstaan bovenop deze crisis. Daarom verwachten wij gekende én nieuwe bloedgevers op donderdag eerstkomend. In onze donorcentra en op de mobiele bloedinzamelingen besteden we extra aandacht aan handhygiëne voor vrijwilligers, donoren en personeel. Het afnamepersoneel wordt gevraagd hun handen na elke donatie grondig te ontsmetten.'' (PA)