Met veel bombarie kondigde minister Ben Weyts (N-VA) in juli vorig jaar aan dat hij alle nertsenkwekerijen zou sluiten. In een YouTube-filmpje in zijn tuin maakte de minister voor Dierenwelzijn bekend dat ten laatste op 1 december 2023 alle 17 nertskwekerijen - waarvan vijf actief in onze provincie - en de Bekegemse foie gras-producent dicht zouden zijn. De kwekers zouden wel kunnen rekenen op een compensatie, die zou afnemen in de tijd. Dat zou de kwekers moeten aanzetten om zo spoedig mogelijk de activiteiten stil te leggen. Maar alles valt onder de noemer 'zou', want er is een kink in de kabel. De Europese Commissie gaat niet akkoord met het opgestelde plannen van he...

Met veel bombarie kondigde minister Ben Weyts (N-VA) in juli vorig jaar aan dat hij alle nertsenkwekerijen zou sluiten. In een YouTube-filmpje in zijn tuin maakte de minister voor Dierenwelzijn bekend dat ten laatste op 1 december 2023 alle 17 nertskwekerijen - waarvan vijf actief in onze provincie - en de Bekegemse foie gras-producent dicht zouden zijn. De kwekers zouden wel kunnen rekenen op een compensatie, die zou afnemen in de tijd. Dat zou de kwekers moeten aanzetten om zo spoedig mogelijk de activiteiten stil te leggen. Maar alles valt onder de noemer 'zou', want er is een kink in de kabel. De Europese Commissie gaat niet akkoord met het opgestelde plannen van het kabinet Weyts, dat zijn huiswerk opnieuw moet doen.Waar knelt het schoentje? De Vlaamse regering ziet de voorziene 10 miljoen euro compensatie als een schadeloosstelling zoals bij een onteigening, maar daar gaat de Europese Commissie niet mee akkoord. Die stelt dat het gaat om 'staatssteun', omdat de installaties nog voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. En in dat geval kan die niet uitgekeerd worden vóór de wettelijke verplichting. Bovendien zouden in het plan-Weyts de sloopkosten maar voor 60 procent worden vergoed, terwijl de regels een vergoeding van 100 procent toelaten. De Commissie stelt zich ook vragen over hoe de indirecte kosten en de gebruiksverliezen worden bepaald. Kortom: juridisch rammelt de tekst, moet herschreven worden en het uitdoofschema is volledig in de war.Minister Ben Weyts stelt dat er nog geen man over boord is. "Doordat we gebruikmaakten van de zogenaamde prenotificatie, hebben we nog de mogelijkheid om onze teksten aan te passen", antwoordde hij vorige week aan Gwenny De Vroe (Open VLD) in de commissie Dierenwelzijn. "Als we willen dat de tekst juridisch standhoudt, moeten we de regelgeving aanpassen. Ik heb aan de administratie de opdracht gegeven om met die werken te beginnen, nu wij als nieuwe Vlaamse regering zijn gestart. De voorbereiding loopt. Ik kan nog niet vooruitlopen op de eventuele technische oplossingen. De Europese Commissie heeft zelf enkele uitwegen aangegeven, die we natuurlijk ter harte zullen nemen. Of de deadline van 1 december 2023 in het gedrang komt? Ik krijg geen signalen dat die niet gehaald zou worden."De sector - waarin West-Vlaanderen met de twee grootste kwekerijen een belangrijke rol in speelt - leeft momenteel wel in complete onzekerheid. Dat ze moeten sluiten, dat zijn ze zeker. Maar wanneer moeten de deuren definitief dicht? Kunnen ze door de vertraging straks een seizoen langer kweken? Welke vergoeding krijgen ze om een nieuwe weg in te slaan? Bedrijven die eventueel vervroegd willen stoppen, kunnen dit nu niet doen omdat er nog geen regeling is. Bovendien wil geen enkele financiële instelling nog kredieten geven aan deze uitdovende sector. Bedrijven die nog willen/moeten investeren in pakweg (door Europa opgelegde) diervriendelijkheid, kunnen dit op dit moment niet meer doen...Coalitiepartners Open VLD en CD&V, bij monde van respectievelijk Gwenny De Vroe en Tinne Rombouts, vragen de minister om met spoed aan de slag te gaan. "Anders komt de einddatum onder druk te staan", stellen ze.De Belgische Vereniging van Pelsdierhouders wil niet reageren zolang er geen duidelijkheid is.