De nabijheid van de luchthaven zorgde er in het verleden vaak voor dat mensen die op reis vertrokken hun wagen in de aanpalende straten parkeerden. In die straten werd immers nog geen betalend parkeren ingevoerd en zo ontliepen reizigers parkeergeld. De Stad Oostende ging in dialoog met de wijkbewoners tijdens bewonersvergaderingen. Iedereen was het erover eens dat...

De nabijheid van de luchthaven zorgde er in het verleden vaak voor dat mensen die op reis vertrokken hun wagen in de aanpalende straten parkeerden. In die straten werd immers nog geen betalend parkeren ingevoerd en zo ontliepen reizigers parkeergeld. De Stad Oostende ging in dialoog met de wijkbewoners tijdens bewonersvergaderingen. Iedereen was het erover eens dat een blauwe zone de enige oplossing was. Dat wil zeggen dat men er maximum 8 uur aan één stuk kan parkeren en dat het gebruik van de parkeerschijf voorgeschreven is. De beperkte parkeertijd geldt niet voor mensen die in het bezit zijn van een bewonerskaart."De eerste blauwe zone werd in 2019 al ingevoerd", legt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw uit. "Die beslissing kwam er na enkele bewonersvergaderingen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de parkeerdruk verhoogt omdat vliegtuigreizigers hun wagen parkeren in de wijk, zodat het voor de wijkbewoners bijna onmogelijk wordt om hun eigen wagen nog ergens kwijt te kunnen." Vanaf 1 juli wordt de blauwe zone verder uitgebreid en wordt ze ook definitief. "Het is het eindresultaat van die bewonersvergaderingen en wordt gedragen door de wijkbewoners. De blauwe zone zal aangeduid worden met zoneborden. Parkeren is er toegelaten met de parkeerschijf van 9 uur tot 20 uur en dat voor maximum 8 uur aan een stuk, met uitzondering van de mensen met een bewonerskaart", aldus de schepen. De blauwe zone is van toepassing in de Zandstraat, Marie-Joséstraat, Pareloesterlaan, Wulklaan, Mijterlaan, Strandschelplaan, Transvaalstraat, Zakstraat, Schoolstraat, Dorpstraat, in de Duinenstraat tussen de Westlaan en de Zandstraat, langs de Zeedijk tussen de Westlaan en de Zandstraat, Emiel De Smitlaan, Luchthavenstraat, Zeelaan, Middenlaan, Westlaan en in de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Westlaan en de Dorpsstraat. (JRO)