Blauwe Kruis van de Kust overweegt om geen honden meer op te nemen na politiecontrole

Fabrice Goffin is de voorzitter van het dierenasiel. © Peter Maenhoudt
Dany Van Loo

Met een open brief van het Blauwe Kruis van de Kust gericht aan alle gemeenteraadsleden na een vernietigende controle van de gebouwen, flakkeren de gemoederen tussen het dierenasiel en het stadsbestuur opnieuw op. Burgemeester Tommelein (Open VLD) reageert: “Wij zijn niet tegen een nieuw asiel.”

Het zit er weer bovenarms op tussen het stadsbestuur en de voorzitter van het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust. Dat het trouwens niet al te vlug goed zal komen, blijkt nu uit een brief die Fabrice Goffin, de voorzitter van het dierenasiel, naar alle gemeenteraadsleden stuurde. Aanleiding van zijn initiatief is een recente politiecontrole van de infrastructuur. “Naast het niet honoreren van vroegere afspraken, gaat het stadsbestuur nu een stap verder”, klinkt het.

“Na een recente en uitgebreide controle van de lokale politie zijn wij in gebreke gesteld vanwege de staat van ons gebouw, iets waar we al jaren op wijzen. Het voldoet niet meer aan de voorwaarden van onze omgevingsvergunning. Zo is er onder meer onvoldoende capaciteit om al onze honden ’s nachts binnen op te vangen, zijn de hokken en het dak niet voldoende geïsoleerd en hebben wij niet de juiste pictogrammen aan de nooduitgangen. Kortom: een waslijst aan gebreken die duidelijk wijzen op de noodzaak voor een nieuw gebouw.”

Fabrice Goffin reageert heel scherp op de controles. “Wij zijn tevreden dat ook de lokale politie nu een duidelijk beeld heeft van de vele gebreken, maar opnieuw moeten wij zelf, zonder hulp van de stad, aan de slag. Wij beloofden onze sponsors dat wij met hun centen een nieuw gebouw zouden voorzien en daar willen wij ons aan houden. Het eventueel afnemen van onze vergunning dwingt ons om bepaalde keuzes te herbekijken. We overwegen om de binnengebrachte honden op vraag van de stad en de politie niet meer op te nemen en een asiel te worden voor enkel katten.”

Gebundelde klachten

“Ik vind het heel jammer dat meneer Goffin op ramkoers blijft liggen met het stadsbestuur in plaats van samen constructief naar oplossingen te zoeken”, reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) scherp. “Wat hij in zijn brief aan de gemeenteraadsleden schrijft, is manifest onjuist. Ik wil formeel ontkennen dat wij als stadsbestuur het initiatief voor een controle hebben genomen. Die volgde op gebundelde klachten van buren en de politiediensten hebben hun opdracht, zoals het hoort, op een neutrale manier vervuld. Ook het dierenasiel heeft op dat vlak verplichtingen op vlak van veiligheid en overlast.”

“Ik roep het asiel op om niet langer te insinueren dat wij niets om de dieren geven” – burgemeester Bart Tommelein

Bart Tommelein klinkt echter ook verzoenend. “Ik ben en blijf evenwel voorstander van een nieuw gebouw en we zullen verdere gesprekken blijven voeren om tot een budgettaire oplossing te komen. Meneer Goffin eist weliswaar dat wij daarvoor 500.000 euro ophoesten, maar dat krijgt hij niet, want dat geld is er gewoon niet. Dat was ook zo in de vorige legislatuur, wat men ook mag beweren. Maar ik roep hem toch op om niet te blijven insinueren dat wij niets om de dieren geven.”

Jeroen Soete, fractieleider van oppositiepartij Vooruit, bevestigt dat er met het vorige SP.A-, Open VLD- en CD&V-bestuur een akkoord was over een nieuw complex. “Er is een oplossing, maar de burgemeester houdt die al geruime tijd tegen. Als je het mij vraagt, had de politie dat proces-verbaal over de controle beter rechtstreeks aan het stadhuis geadresseerd, want de meerderheid draagt in dit dossier een verpletterende verantwoordelijkheid.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.