Eerder kwam vanuit de scholen al het signaal dat zij er niet voor staan te springen om de buitenschoolse opvang over te nemen. "Alleen als de stad en de scholen elkaar hierin tegemoet kunnen komen, kan dit werken. Dezelfde uren als 't Loavertje zullen wij echter nooit kunnen aanbieden, daarvoor hebben we noch de middelen noch het personeel ter beschikking", liet Bart Boydens van het Vrij Basisonderwijs Blankenberge-Wenduine eerd...