Toen in de winter van 2017 bekend raakte dat de vishandel Tant-Azuur in de Molenstraat zou verdwijnen, snelde de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge ter hulp. De vzw vond liefst 250 sponsors bereid om een duit in het zakje te doen en zo het bekende tegeltableau uit het interieur van de viswinkel te redden. Meer nog: met het ingezamelde bedrag kon het ook grondig worden gerestaureerd. Die opdracht werd toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma uit Den Haag en kostte een kleine 30.000 euro. "Dat we zoveel steun zouden krijgen, hadden we niet verwacht m...