4 Example vzw, een vrijwilligersvereniging voor ouderen en minder mobielen, heeft ook een afdeling in Oost-Vlaanderen maar is toch vooral in onze provincie actief. Tarik Houbrechts, oprichter van de vzw, is er ook de verantwoordelijke. "We organiseren ziekenvervoer, doen boodschappen voor mensen die zelf niet meer goed te been zijn. En het staat nog in zijn kinderschoenen, maar we lanceerden inmiddels ook een eigen buddywerking: een namiddagje shoppen, een strandwandeling, ergens een koffietje gaan drinken - de taak van onze buddy's is ouderen die zich eenzaam voelen, uit hun isolement halen", zegt Tarik Houbrechts. "Kort gezegd, behartigen we met 4 Example het menselijke aspect van de zorg dat om commerciële redenen een beetje op de achtergrond is geraakt."
...

4 Example vzw, een vrijwilligersvereniging voor ouderen en minder mobielen, heeft ook een afdeling in Oost-Vlaanderen maar is toch vooral in onze provincie actief. Tarik Houbrechts, oprichter van de vzw, is er ook de verantwoordelijke. "We organiseren ziekenvervoer, doen boodschappen voor mensen die zelf niet meer goed te been zijn. En het staat nog in zijn kinderschoenen, maar we lanceerden inmiddels ook een eigen buddywerking: een namiddagje shoppen, een strandwandeling, ergens een koffietje gaan drinken - de taak van onze buddy's is ouderen die zich eenzaam voelen, uit hun isolement halen", zegt Tarik Houbrechts. "Kort gezegd, behartigen we met 4 Example het menselijke aspect van de zorg dat om commerciële redenen een beetje op de achtergrond is geraakt."En dat er nood is aan meer warmte in de zorg, weet Tarik uit ervaring. "Ik sta op de wachtlijst voor een dubbele longtransplantatie. Het is mogelijk dat ik het red, maar op dit moment weet ik dus niet wat er mij te wachten staat. Daarom wil ik graag het verschil maken voor anderen." Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen, staat op de startpagina van 4 Example te lezen. "Een citaat van Frans Daels. Mochten in de zorgsector het werkritme en de tijdsdruk niet zo hoog liggen, dan zou het allemaal iets meer vanuit het hart kunnen komen. Ik zie het als een missie om hier met 4 Example iets aan te doen: verenigingen zoals de onze, kunnen de sector misschien toch een klein beetje van die druk ontlasten", aldus Tarik.De kosten voor het ziekenvervoer probeert 4 Example zo laag mogelijk te houden. "Ik schrok me een hoedje toen ik zelf eens op controle moest naar Leuven: 670 euro om daar een kwartiertje te zijn, en dan proppen ze je met zoveel mogelijk mensen in zo'n busje. Daar draait het bij ons dus óók om: in plaats van de patiënt koudweg af te zetten, gaan we - als hij daar zelf behoefte aan heeft natuurlijk - zelfs mee wachten in de wachtzaal. We proberen als een familie te zijn voor mensen die daar nood aan hebben", legt Tarik uit. En met initiatieven zoals de 'Beachwheelchairbeurs', wil zijn vzw ook een bruggenbouwer zijn. "In Blankenberge zijn in het verleden wel al inspanningen gedaan op het vlak van toegankelijkheid. Maar het kan altijd nog beter, en politici hebben soms eerst een signaal nodig waar ze zich achter kunnen scharen. Alvast hoopgevend, is dat de stad recent het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' ondertekende. De bereidwilligheid om er werk van te maken, is er in Blankenberge dus wel", klinkt het.Blankenberge sloot overigens al in 2012 een toegankelijkheidsconvenant af met Westkans. Het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' is een initiatief van Inter. "Maar overeenkomsten afsluiten is één ding, uitvoeren is vaak nog iets anders. Het is daar dat we als organisatie mee aan de kar moeten duwen", zegt Tarik. "Voor de strandrolstoelbeurs, die hopelijk kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend gebeuren, zijn we nu zelf ook met de mensen van Inter in gesprek. Niet alleen kunnen zij ons helpen om van onze beurs een toegankelijk evenement te maken, ze zijn tevens bereid om samen te zitten rond initiatieven voor een toegankelijker strand. Zon, Zee... Zorgeloos, overigens ook een project waar Inter aan meewerkt, kan daar alvast een voorbeeld in zijn."De 'Beachwheelchairbeurs', die bijna symbolisch plaatsvindt op de Vlaamse feestdag, mikt op mensen van alle leeftijden. "Daar de beurs nog enig zal zijn in haar soort, verwachten we best wel een brede interesse. Bezoekers gaan er de mogelijkheden en de evolutie in de praktijk kunnen zien, wat voor de leveranciers van dergelijke producten natuurlijk ook heel interessant is. Het idee voor de strandrolstoelbeurs wordt dus aan die kant alvast zeer enthousiast onthaald", zegt Tarik, die met het initiatief tenslotte ook de andere kustgemeenten over de brug hoopt te krijgen. "We denken dat zo'n beurs echt kan bijdragen aan de bewustmaking. Het kan andere badplaatsen aan het denken zetten over het nut van die strandrolstoelen. Zodat ze mee op de kar springen. Of misschien kan het zelfs een eerste impuls zijn voor terugbetaling door de overheid. Als de go-cartverhuurders aan de kust straks ook allemaal strandrolstoelen zouden aanbieden, dan kunnen we dat toch alleen maar toejuichen? Niet alleen zou dat voor mensen met een beperking een stimulans zijn om vaker buiten te komen, de voortschrijdende vergrijzing is nóg een reden waarom toegankelijkheid aan de kust een evident thema zou moeten zijn.""Eigenlijk zou het een automatische reflex moeten zijn om bij alles wat we doen ook met het aspect toegankelijkheid rekening te houden", reageert bevoegd schepen Daphné Dumery (N-VA). "Blankenberge profileert zich als een familiale badstad, en dus moet iederéén zich hier welkom voelen. Ook op het strand."Dumery verwijst zelf ook naar het Strat'eVaria festival: na afloop werd de voltallige gemeenteraad er door een rolstoelgebruiker per e-mail op attent gemaakt dat het slotspektakel op de Grote Markt moeilijk toegankelijk was. CD&V stelde voor om bij evenementen een verhoogd platform te voorzien. "Maar dan duw je rolstoelgebruikers weer in een hokje", vindt Dumery. "Eigenlijk is meer toegankelijkheid vooral een én-én-verhaal, ook het strandponton was bijvoorbeeld een poging tot. Het ware daarom geen slecht idee om op die beurs ook de strandexploitanten allemaal uit te nodigen. Toegankelijkheid moet in heel de strandbeleving zo ruim mogelijk aan bod komen."(WKH)