De provincie West-Vlaanderen engageert zich dat zij alle communicatiemiddelen voor de Iederee...

De provincie West-Vlaanderen engageert zich dat zij alle communicatiemiddelen voor de Iedereen-West-Vlaams-campagne zal aanleveren en dat zij in haar regiomarketingcampagne de ambassadeurs aan bod zal laten komen. Met haar regiomarketingcampagne wil de provincie enerzijds West-Vlaanderen en anderzijds de pilootgemeenten in de kijker zetten en het West-Vlaams gevoel nog verder versterken. De bedoeling is het fierheidsgevoel van de West-Vlamingen aan te wakkeren.