Generatie Rookvrij is een initiatief van Kom op tegen Kanker, Stichting Tegen Kanker en de Belgische Cardiologische Liga. Onder de noemer 'Alliantie voor een Rookvrije Samenleving' willen ze roken minder normaal - en dus ook minder aantrekkelijk - maken voor kinderen. "Zien roken, doet roken: waar niet gerookt wordt, is de verleiding er niet", meent ook burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Ze begrijpt de commotie op sociale media niet goed. "Op de terreinen van Sport Vlaanderen geldt het al langer, en daar heb ik over het rookverbod nooit horen klagen. Er zal vanzelfsprekend wel wat redelijkheid mee gepaard gaan: wie bijvoorbeeld naast het skatepark loopt te roken op het voetpad, zal daarvoor geen GAS-boete krijgen. Maar op de bankjes rond het park wordt het wel verboden. Het zal zichzelf wel uitwijzen: zó rui...

Generatie Rookvrij is een initiatief van Kom op tegen Kanker, Stichting Tegen Kanker en de Belgische Cardiologische Liga. Onder de noemer 'Alliantie voor een Rookvrije Samenleving' willen ze roken minder normaal - en dus ook minder aantrekkelijk - maken voor kinderen. "Zien roken, doet roken: waar niet gerookt wordt, is de verleiding er niet", meent ook burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Ze begrijpt de commotie op sociale media niet goed. "Op de terreinen van Sport Vlaanderen geldt het al langer, en daar heb ik over het rookverbod nooit horen klagen. Er zal vanzelfsprekend wel wat redelijkheid mee gepaard gaan: wie bijvoorbeeld naast het skatepark loopt te roken op het voetpad, zal daarvoor geen GAS-boete krijgen. Maar op de bankjes rond het park wordt het wel verboden. Het zal zichzelf wel uitwijzen: zó ruim valt de 'omgeving van' een speelplein of sportterrein nu ook weer niet te interpreteren." Het komt er volgens burgemeester Dumery op neer dat de stad op haar eigen domein het goede voorbeeld wil geven. "Voor roken aan de schoolpoort is de school verantwoordelijk. Maar in de publieke ruimte die wij als stad ter beschikking stellen, willen we zelf onze verantwoordelijkheid opnemen en daar vind ik die 'Generatie Rookvrij'-campagne een mooie kapstok voor. Ik geloof echt dat jongeren minder snel die stap zetten als ze niet van kleins af aan met roken geconfronteerd worden en dus vind ik dat ieder kind minstens de kans moet krijgen om in een rookvrije omgeving op te groeien. Zeker op die plaatsen waar ze sporten en spelen, moeten kinderen zich op een gezonde manier kunnen amuseren", zegt ze. Op de site van de Sportdoze komt daar wel de overlast van hangjongeren bij. Het is geen geheim dat daar af en toe een jointje wordt gerookt. "Om de drugsproblematiek aan te pakken, willen we met de jongeren in dialoog gaan. We kunnen echt niet langer tolereren dat ouders daar door een walm van rook hun kinderen naar hun sportactiviteiten moeten brengen", aldus Dumery. Schepen Jurgen Content wijst bovendien op de gevaarlijke gebreken aan de oude Sportdoze waar de laatste tijd al een paar keer werd ingebroken. "Er zit nog asbest in de bekleding en het dak is ook erg onveilig geworden. Maar jongeren zijn zich niet altijd bewust van die gevaren, dus bekijken we momenteel of we de sportzaal sneller kunnen slopen dan gepland." Ook voor de sociale controle zal dat volgens Dumery een verbetering zijn. "Er zal dan meer zichtbaarheid zijn op het hele terrein."Het rookverbod, dat al voor de zomervakantie opgenomen werd in de algemene politieverordening, geldt in de omgeving van d'Hoogploate, de Sportdoze, het Noordzeebad en het skatepark maar ook rond andere openluchtsportvelden en op speelpleinen. De komende periode zal er eerst gesensibiliseerd worden. "Rokers zullen in eerste instantie op het rookverbod attent gemaakt worden. Pas wanneer sensibilisering niet volstaat, gaan we over tot GAS-boetes. Daarvoor sturen we onze vaststellers op pad", aldus Dumery, die nu vooral oproept tot gemeenschapszin. "We willen de gebruikers van onze sportaccommodaties en speelpleinen aansporen om samen met ons dit engagement aan te gaan en het goede voorbeeld te geven. Zo kan een generatie opgroeien die zélf bewust kiest voor een gezonde, rookvrije toekomst."Sommige ouders vinden dat hun skateboardende kinderen onterecht geviseerd worden. "Roken? Mijn zoon is daar niet mee bezig, hij komt daar alleen maar om te skaten. Zelf vind ik ook niet dat je met een sigaret op je skateboard moet staan, maar op een bankje langs de kant zou dat toch moeten kunnen? Ik zit daar geregeld met andere mama's en er is niemand die zich eraan stoort als er wordt gerookt", zegt de mama van de 9-jarige Lewis. Een tweede mama blijft ook liever anoniem. "Wat die softdrugs betreft: er zijn altijd wel een paar rotte appels die het voor de anderen verzieken, maar het zijn altijd de skaters die het gedaan hebben. Ze zouden veel beter eens de échte overlast aanpakken."