75 jaar geleden vielen in Bissegem 29 onschuldige slachtoffers bij een bombardement dat bedoeld was vo...

75 jaar geleden vielen in Bissegem 29 onschuldige slachtoffers bij een bombardement dat bedoeld was voor het rangeerstation in Kortrijk.De kinderen deden een wandeling langsheen de plaatsen waar de slachtoffers vielen en kregen uitleg aan de hand van foto's.Daarna hielden ze halt aan het monument op de Rotersmeers dat op 12 juli zal ingehuldigd worden ter nagedachtenis van de slachtoffers.Tenslotte werd er op het kerkhof op de graven van de slachtoffers een werkje gelegd dat de kinderen gemaakt hadden.(EDB)