Dat gebeurde in de basisschool Sint-Vincentius in Bissegem. De bisschop maakte er tijd...

Dat gebeurde in de basisschool Sint-Vincentius in Bissegem. De bisschop maakte er tijd voor een gemoedelijke babbel. Daarnaast moest hij overal waar hij kwam een opdracht uitvoeren. De Bissegemse kinderen hadden een Bijbels tafereeltje voorbereid en de bisschop moest raden waarover het ging. Hij had uiteraard niet zo veel moeite om het verhaal te herkennen van Zacheus die in een boom klom om Jezus te kunnen zien... (Foto's NOM