Bisschop Lode Aerts: “Niemand mag zich verplicht voelen om naar de communie te gaan”

Lode Aerts is tevreden dat er vanaf maandag weer eucharistievieringen mogen plaatsvinden. (Foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Olivier Neese

Bisschop Lode Aerts is opgetogen dat vanaf volgende week maandag de erediensten weer mogen doorgaan. “Ik kan de mis niet missen. Ik neem het er graag bij dat het nog een tijdje op een andere manier zal moeten dan voordien.”

Komende zondag is de laatste keer dat de geloven verstoken blijven van hun wekelijkse eucharistieviering. Vanaf maandag 8 juni mogen de erediensten weer doorgaan. Eerst voor maximaal 100 gelovigen, vanaf 1 juli voor 200 mensen. Bisschop van Brugge Lode Aerts is alvast opgetogen over de beslissing van de nationale veiligheidsraad.

Hoe belangrijk is het voor u dat de eucharistievieringen weer mogen doorgaan?

“Heel belangrijk. Voor christenen is de samenkomst op zondag essentieel. We ontmoeten dan elkaar als gelovigen. En we ontmoeten ook Jezus. Hij spreekt tot ons in de Bijbel en in de preek. Hij breekt het brood. En Hij zendt ons uit om Hem na te volgen in het leven van elke dag. Daarom kan ik de mis niet missen. Ik neem het er graag bij dat het nog een tijdje op een andere manier zal moeten dan voordien (zie kader hieronder, red.).”

Hoe heeft u zelf de afgelopen periode – met Pasen, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en Pinksteren – zonder eucharistievieringen ervaren?

“Het was een vreemde tijd. Een tijd van gemis. Ik vond wel een rijk aanbod op het internet, vooral bij Kerknet, de website van de Kerk. De mensen van die site hebben prachtig werk geleverd. En toch blijft zelfs de mooiste mis op internet of tv voor mij een noodoplossing. Ja, ik kijk ernaar uit dat we weer mogen samenkomen in de kerken.”

“Er zijn zoveel mensen hard getroffen door corona. Zijn hun zorgen niet groter dan onze vraag wanneer we weer naar de mis mogen?”

Onder welke regels zullen de vieringen in bisdom Brugge plaatsvinden? Ik denk onder meer aan de communie.

“De medewerkers van parochieteams en kerkfabrieken zijn al ijverig aan de slag gegaan om de kerkgebouwen zo goed mogelijk aan te passen. Het is in ieders belang dat we de veiligheidsregels van de overheid zorgvuldig opvolgen. We moeten leren leven met nieuwe gebruiken, want het virus is natuurlijk nog niet weg. Wie de communie uitreikt, moet de handen ontsmetten, mag de ander niet aanraken en moet een mondmasker dragen. Maar vooral: niemand mag zich verplicht voelen om naar de communie te gaan. Jezus is sowieso aanwezig in de mis. Het is Zijn woord in de Bijbellezing. En we voltrekken Zijn gebaren van het Laatste Avondmaal…”

Wat vond u trouwens van het protest van enkele diepgelovigen, die via de Raad van State de vieringen opnieuw wilden laten doorgaan?

“Ik versta het ongeduld en het verlangen van sommige mensen. Maar ik versta ook de overheid, die voor ieders gezondheid verantwoordelijk is. Het gevaar bij zo’n crisis is dat die ons soms op onszelf kan doen terugplooien. Laten we een ruime blik bewaren. Er zijn zoveel mensen hard getroffen door corona. Als christenen mogen we hen niet vergeten. Zijn hun zorgen niet groter dan onze vraag wanneer we weer naar de mis mogen?”

De opvallendste wijzigingen aan de eucharistieviering vanaf maandag

* Er mogen maximaal 100 (en vanaf 1/7 maximaal 200) gelovigen aanwezig zijn.

* De stoelen zullen anderhalve meter van elkaar staan. De overige stoelen zijn weggenomen.

* De looprichting van de in- en uitgang zal gemarkeerd zijn.

* Stewards, minstens twee personen met mondmasker, zullen instaan voor een vlot verloop.

* Aan de ingang moet handgel voorzien worden.

* Aan het altaar zal gemarkeerd staan waar de priester, deken en anderen mogen staan.

* Het wijwatervat blijft leeg en, indien nodig, afgedekt.

* Er wordt niet rondgegaan voor stoelgeld of omhalingen.

* De communie is niet verplicht. Een ‘geestelijke communie’ wordt aanbevolen. Voor wie toch een hostie wil, zal de communie gegeven worden door één persoon, die handschoenen en een mondmasker zal dragen. ‘Het Lichaam van Christus’ en ‘Amen’ zullen niet gezegd worden. De priester zal de hostie in de handen van de gelovige laten vallen, zonder de handen aan te raken. Communie op de tong is niet toegelaten.

* De offerblokken worden na elke mis geleegd. Het geld wordt eerst 24 uur in een kluis bewaard vooraleer het geteld mag worden.

* Er worden geen zangboeken of misboekjes uitgedeeld. Enkel een blaadje voor eenmalig gebruik is toegestaan.

* Er mag geen koorzang of groepzang plaatsvinden.

* Na de viering moeten de deuren worden opengezet.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.