Zoals elk jaar is er om 9.45 uur een ommegang met het varken waar Sint-Antonius altijd mee afgebeeld wordt. Vormelingen en misdienaars lopen in de stoet in een paterspij. Harmonie Sint-Cecilia zorgt samen met de Rollegemse Drumband voor de muzikale begeleiding.
...

Zoals elk jaar is er om 9.45 uur een ommegang met het varken waar Sint-Antonius altijd mee afgebeeld wordt. Vormelingen en misdienaars lopen in de stoet in een paterspij. Harmonie Sint-Cecilia zorgt samen met de Rollegemse Drumband voor de muzikale begeleiding. Om 10 uur gaat bisschop Lode Aerts voor in de Sint-Antoniusviering. Na de eucharistieviering is er nog een tractorwijding en daarna volgt er een hutsepotfestijn voor wie hiervoor inschreef.In 1993 riep pater Willy Dewulf de Sint-Antoniusfeesten in het leven omdat er geld nodig was om de renovatie van de parochiezaal te financieren. Sindsdien vinden de Sint-Antoniusfeesten nog elk jaar plaats en brengen ze een belangrijke duit in het zakje voor verschillende goede doelen.Sint-Antonius Abt is de patroonheilige van de kerk in Rollegem. Hij is ook de patroon van varkenskuddes en huisdieren maar ook de beschermheilige van alle beroepen die met vee, en meer in het bijzonder met varkens te maken hebben, maar ook onder meer van schutters en boogschutters, wevers, mandenmakers en begrafenisondernemers. Hij wordt ingeroepen tegen de pest, huidziekten, het Sint-Antoniusvuur, veeziekten en ook als men iets kwijt is. Sint-Antonius Abt wordt altijd afgebeeld met een varken aan zijn voeten. Sint-Antonius stierf op een 17de januari toen hij 105 jaar geworden was. Daarom werd 17 januari zijn naamdag. Vandaar dat de jaarlijkse feesten in Rollegem altijd rond die periode gevierd worden.(EDB)