De bisschop van Brugge heeft een brief gestuurd naar de teams van de pastorale eenheden en federaties, aan de algemeen oversten van de diocesane congregaties en aan de voorzitters van de kerkfabrieken. Hij vraagt of zij over leegstaande panden of huizen beschikken waar vluchtelingen, ook tijdelijk, onderdak kunnen vinden. "Als dit het geval is, zullen wij dan het gemeentebestuur, he...

De bisschop van Brugge heeft een brief gestuurd naar de teams van de pastorale eenheden en federaties, aan de algemeen oversten van de diocesane congregaties en aan de voorzitters van de kerkfabrieken. Hij vraagt of zij over leegstaande panden of huizen beschikken waar vluchtelingen, ook tijdelijk, onderdak kunnen vinden. "Als dit het geval is, zullen wij dan het gemeentebestuur, het OCMW, Caritas Internationalis of een ander vluchtelingenorganisatie daarvan op de hoogte brengen", schrijft mgr. De Kesel. "Het zijn deze instanties die dan voor verder opvolging zullen zorgen. Maar het is voor hen belangrijk te weten over hoeveel en over welke panden ze kunnen beschikken." Geen leegstaand gebouw? Huren dan maarIndien men geen leegstaande panden ter beschikking heeft, "is het ook mogelijk om als pastorale eenheid of federatie een huis of een appartement te huren en dat voor een bepaalde periode ter beschikking te stellen aan deze vluchtelingen", suggereert de bisschop.Mgr. De Kesel vindt het hoopgevend dat ook in ons land een golf van solidariteit op gang is gekomen voor de vele mensen die op de vlucht zijn voor het geweld en de chaos in hun eigen land en die hier in Europa en bij ons een veilig verblijf zoeken. Niet aan de zijlijn blijven"Als Kerk en als geloofsgemeenschap mogen we niet aan de zijlijn blijven staan. We mogen er ons niet van af maken door te zeggen dat we overvraagd worden. We worden toch allereerst bevraagd! Er zijn al vele initiatieven van vrijwillige hulpverlening voor voedsel en kleren en de vele tekenen van gastvrijheid voor deze mensen. Maar vooral de huisvesting wordt een dringende noodzaak."De Kerk is er niet voor zichzelf, zegt de bisschop nog. "Ze wil een teken van hoop zijn, solidair met het wel en wee van mensen. Ik hoop dat mijn oproep echt mag leiden tot concrete tekenen van solidariteit en gastvrijheid."Lees hieronder de integrale brief.