De bisschop van Brugge heeft een brief gestuurd naar de teams van de pastorale eenheden en federaties, aan de algemeen oversten van de diocesane congregaties en aan de voorzitters van de kerkfabrieken. Hij vraagt of zij over leegstaande panden of huizen beschikken waar vluchtelingen, ook tijdelijk, onderdak kunnen vinden. "Als dit het geval is, zullen wij dan het gemeentebestuur, he...