"Het onverwachte nieuws over het gedrag van een diaken van ons bisdom slaat ons met verstomming", klinkt het persbericht van bi...

"Het onverwachte nieuws over het gedrag van een diaken van ons bisdom slaat ons met verstomming", klinkt het persbericht van bisschop Jozef De Kesel. "De zaken waarvan hij beschuldigd wordt, kunnen we enkel afkeuren en betreuren. We leven mee met de families van de slachtoffers die met veel vragen en onzekerheid achterblijven. We zullen onze volle medewerking verlenen aan het gerechtelijk onderzoek in de hoop dat de volle waarheid aan het licht komt. Binnen de kerkgemeenschap zorgt dit droeve nieuws voor ontgoocheling en ontreddering. We bidden voor allen die onder deze droeve gebeurtenissen te lijden hebben."(FJA - Foto a-BP)