De dag begon al heel vroeg met een morgengebed en een ontbijt in het Emmaüshuis in Kuurne. Vandaar ging het naar De Spie in Harelbeke voor een ontmoeting met initiatieven in de armenzorg. Eucharistie vierde de bisschop in de kapel van het Hospitaal in Kortrijk, waarna hij middagmaalde in het nabije woon- en zorghotel H. Hart.
...

De dag begon al heel vroeg met een morgengebed en een ontbijt in het Emmaüshuis in Kuurne. Vandaar ging het naar De Spie in Harelbeke voor een ontmoeting met initiatieven in de armenzorg. Eucharistie vierde de bisschop in de kapel van het Hospitaal in Kortrijk, waarna hij middagmaalde in het nabije woon- en zorghotel H. Hart.Het meest hartverwarmende bezoek was wel dat aan De Kindervriend in Rollegem, een instelling voor kinderen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, en ook een school voor buitengewoon onderwijs. De bisschop onderhield de kinderen die voor hem ook liedjes zongen. Hij moest hier ook een van de 'Zeven werken van bisschop Lode' uitvoeren: de gloednieuwe elektrische rolstoelfiets wijden én er ook ritje mee maken. Hesje aan en helm opgezet en de bisschop reed gezwind een paar toertjes met een van de kinderen bij wie de pret niet op kon!De bisschop bezocht in De Kindervriend de vroegere kapel waarin sinds vorig jaar een grote binnenspeeltuin ingericht is, op initiatief en op kosten van ouders en weldoeners. Bijzonder is wel dat de bisschop herinneringen bewaart aan Rollegem en de Kindervriend. "Ik heb hier in 1982 een paasvakantie lang verbleven" vertelde hij. "Dat was in het kader van mijn priesteropleiding om in contact te komen met de zorg voor broze kinderen. Mgr. De Smedt kwam hier toen het vormsel toedienen en ik was daar zeer door ontroerd."Van Rollegem ging het naar Bissegem waar de bisschop verwelkomd werd door de kinderen van de basisschool Sint-Vincentius. Hij ontmoette er ook leerkrachten uit diverse scholen die kinderen van het eerste leerjaar voorbereiden op hun eerste communie. Enkelen beeldden een Bijbels verhaaltje uit en de bisschop moest raden waarover het ging. Voor hem natuurlijk niet zo'n zware opgave.In het AZ Groeninge wachtte de bisschop nadien een delegatie van het Kortrijkse stadsbestuur en was er een ontmoeting met vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen. Het slotevenement was voorzien in het ontmoetingscentrum Lange Munte in Kortrijk, toevallig een van de eerste ontwijde kerken in het bisdom.(NOM)