Op 10 april 2017 werd het studiebureau Demey aangesteld als aannemer. Ze kregen drie opdrachten voor de Rollegemkapelsestraat: een dubbelzijdig fietspad realiseren, rekening houden met hydromorfie, water, omgeving en het rijvak vernieuwen. Op 29 januari 2018 werden de werken gegund aan de firma Devagro. De werken werden opgestart op 25 mei 2018.
...

Op 10 april 2017 werd het studiebureau Demey aangesteld als aannemer. Ze kregen drie opdrachten voor de Rollegemkapelsestraat: een dubbelzijdig fietspad realiseren, rekening houden met hydromorfie, water, omgeving en het rijvak vernieuwen. Op 29 januari 2018 werden de werken gegund aan de firma Devagro. De werken werden opgestart op 25 mei 2018. De werken werden ondertussen afgerond en de vernieuwde straat weer voor open verklaard. Met een snelheidsmeter aan de hoeve Dendauw wordt de snelheid van het verkeer, maximum 70 km/h in de gaten gehouden."De oudere mensen in Wynckel-Capelle geboren en getogen, spreken nog steeds van de Rollegemstroate", zegt Arnold Gheysen die zelf ook in die straat woont. Maar twee gelijknamige straten in dezelfde gemeente _wat het geval was na de fusies _ dat kan natuurlijk niet.""In de 'Ferraris' van 1771 spreekt men van 'Chemin de Wynkel-St. Eloi à Moorsele'. Deze naam wordt ook bevestigd door een cartograaf in 1830. Waarom deze weg leidende naar Rollegem-Kapelle de naam Rollegemstraat kreeg, weet ik niet", vertelt Arnold Gheysen. "In juni 1795 werd Winkel een zelfstandige gemeente."De weg was oorspronkelijk een grintweg die start aan traiteur 't Ryspoepke en westwaarts trekt. Voorbij het oude brandweerarsenaal zwenkt deze straat eventjes verder zuidwaarts richting Rollegem-Kapelle. "Aan het kruispunt met de Moorselestraat en de huidige Demansdreef hield deze grintweg plots op. Je kwam toen in een zanderig pad dat links afwijkt langs de hoeve van wijlen Prosper Vandemaele en verder zuidwaarts gaat langs de hoeve van Koen Dendauw", gaat Arnold verder."Later werd deze weg verhard met de klassieke kasseistenen. Er werden ook populieren aangeplant en het werd een mooie rechte dreef naar de buurgemeenten toe. Vroeger waren er ook acht herbergen in deze straat", weet Arnold. "Er waren toen ook wijkfeesten en koekezondag feesten met allerlei volksspelen. Op maandag was er een koffietafel voor de vrouwen."In 1948 werden de kasseien vervangen door macadam en onlangs werd de volledig vernieuwde straat onthuld, met een breder voetpad. In het begin van deze nieuwe straat bevindt zich een gebouw dat men 'Oud Arsenaal' noemt. Maar dit gebouw had vroeger een andere bestemming."Een onderwijswet van 1842 bepaalde dat iedere gemeente over minstens één lagere gemeenteschool moest beschikken. Dit zorgde voor heel wat opschudding. Dit was niet naar de zin van het gelovige Vlaanderen. Stel je voor een, liberale school in Winkel. Na heel wat tegenkanting van de Winkelse, katholieke gemeenteraad werd in 1853 een bestek opgemaakt voor een woonhuis en een ruim klaslokaal op de gemeentelijke gronden in de Rollegemstraat. De Winkelse gemeenteschool was geboren." "Pas in 1957 werd die gemeenteschool gesloten wegens gebrek aan voldoende kinderen. De gemeente verhuurde toen het schoolhuis aan een conciërge en de schoollokalen werden gebruikt door de brandweer, de muziekmaatschappijen en vele andere verenigingen."In 2013 verhuisde het brandweerkorps naar een nieuw arsenaal in de Kloosterstraat. Vanaf dan sprak men van het Oud Arsenaal.In november gingen de renovatiewerken aan het Oud Arsenaal van start. De plannen kwamen er na een vrij lange maar noodzakelijke studiefase. In dezelfde werken zal ook de muziekacademie aangepakt worden. In de eerste instantie werd het dak van het Oud Arsenaal afgenomen. Het dak wordt vernieuwd en geïsoleerd. Tegen halverwege volgend jaar moeten de werken afgrond zijn. In die periode kunnen de verenigingen die bijeenkwamen in het Oud Arsenaal gebruik maken van de cafetaria van De Link. (LDE)