BIN neemt cijfers 2020 onder de loep: “Aantal woninginbraken gedaald, cybercriminaliteit fors gestegen”

Peter Van Herzeele

Het buurtinformatienetwerk (BIN) Groot-Harelbeke bestaat 19 jaar. In die Facebookgroep worden berichten uitgewisseld. Het netwerk telt 1.285 leden en behoort daarmee tot de grotere netwerken in de provincie. Tijdens corona is het niet bepaald kalmer.

Het buurtinformatienetwerk werd in eerste instantie opgericht om het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de bevolking weg te werken en de drempel tussen politie en inwoners aanzienlijk te verlagen. Het netwerk omvat het volledige grondgebied van Harelbeke.

“Het communicatieplatform heeft als doel de inwoners te waarschuwen voor zaken die zich voordoen in onze politiezone of regio. De info wordt altijd geverifieerd door de politie waarna de verantwoordelijke van de politie een bericht opstelt en dit verspreidt via de hoofdcoördinator naar de leden in het netwerk”, duidt Koen Vanderbeken als BIN-gemandateerde en preventieadviseur diefstal van politiezone Gavers.

“Aan een waarschuwingsbericht worden telkens enkele preventieve tips gekoppeld. Door die te verspreiden hoopt de politie dat de mensen niet het slachtoffer worden van bepaalde feiten. De politie zelf krijgt ook regelmatig feedback rond verstuurde berichten of wordt op de hoogte gebracht van nieuwe verdachte situaties. Het netwerk is een meerwaarde voor zowel de politiezone Gavers als de diverse leden.” Stad Harelbeke zorgt daarbij voor de financiële steun waardoor het toetreden voor alle leden gratis is.

Gemengd netwerk

In totaal zijn er vorig jaar 104 berichten verspreid via mail en werd er 109 keer iets gepost op de Facebookpagina. “Niet altijd spectaculair, maar wel zeker nuttig om weten”, aldus Koen. “BIN is een gemengd netwerk. De berichten die ik binnenkrijg worden opgedeeld volgens het doelpubliek: particulieren, zelfstandigen en bedrijven, scholen, of naar iedereen indien nodig. We werken met lijsten via een softwarepakket”, duidt hoofdcoördinator Jacques Maelfait, die instaat voor het mailverkeer.

De coördinator voor Facebook is Carine De Jans. “Onze Facebookpagina is een besloten groep met 327 leden. Je moet eerst een vragenlijst invullen vooraleer de aanvraag goedgekeurd wordt. Na goedkeuring kan je de posts zien”, zegt Carine. De berichten zijn divers. Het gaat voornamelijk over diefstalgerelateerde berichten maar ook over oplichting, malafide personen aan de deur, verdachte situaties of voertuigen, vraag tot getuigenissen of tips, onder meer bij verdwijningen.

Administratieve berichten

“Daarnaast zijn er ook administratieve berichten rond werken, nieuwe richtlijnen bij de camerawet of alarminstallaties, beslissingen van de gemeenteraad rond bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, gratis fietslabels, aanvragen voor vakantietoezicht, en zo meer”, zegt Koen.

Corona heeft ook invloed op de berichtgeving. “Het aantal woninginbraken en verdachte situaties bleek duidelijk heel wat minder door de coronamaatregelen. Zo is het aantal woninginbraken in 2020 met meer dan een kwart verminderd. De internetcriminaliteit steeg dan weer wel explosief”, zegt Koen.

Samen werken aan veiligheid

Infoverstrekking over coronamaatregelen heeft het BIN overgelaten aan andere kanalen. “Overkill aan info zorgt volgens ons voor verwarring. Na al die jaren is BIN een merknaam geworden in Groot-Harelbeke waarbij de interactie echt wel laagdrempelig is en er een vlotte communicatie is tussen politie en burger en handelaar.”

“Het netwerk zorgt er ook voor dat mensen met vragen steeds via het BIN hun ei kwijt kunnen en er steeds feedback komt vanuit politioneel oogpunt. Onze slogan is niet voor niks ‘samen werken aan veiligheid’. Het samen werken aan een veilige buurt, daar gaat het uiteindelijk om”, besluit Koen Vanderbeken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.