"De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap is om de vaccinatiegraad voor seizoensgriep bij gezondheidswerkers tegen 2020 te verhogen tot 80%. Momenteel liggen de cijfers echter veel lager. LMN ZWV wil meehelpen om hier verandering in te brengen", verduidelijkt Stefanie Desmet, coördinator van het LMN ZWV.
...

"De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap is om de vaccinatiegraad voor seizoensgriep bij gezondheidswerkers tegen 2020 te verhogen tot 80%. Momenteel liggen de cijfers echter veel lager. LMN ZWV wil meehelpen om hier verandering in te brengen", verduidelijkt Stefanie Desmet, coördinator van het LMN ZWV.De bijscholing, die vroeger enkel voor huisartsen was, werd dit jaar uitgebreid en ook eerste lijn gezondheidszorg medewerkers werden uitgenodigd. "Het aantal personen die zich laat vaccineren is subjectief. Heel wat zorgaanbieders worden via hun eigen organisatie al gevaccineerd waardoor een tweede bij ons dus overbodig is", benadrukt Dokter Thierry Crepel, voorzitter van LMN ZWV. Het LMN ZWV probeert cocoon vaccineren onder de aandacht te brengen. Deze relatief onbekende term in onze contreien betekent simpelweg dat men probeert de personen rondom iemand te vaccineren om zo de impact te beperken en de mogelijkheid tot verspreiding in te dijken. "Het is een relatief onbekende term, maar door aan dergelijke vaccinatie te doen is er wel een betere bescherming voor de patiënt. Het is belangrijk dat elke zorgverlener rond de patiënt zich vaccineert."Als gastspreker was Professor Marc Van Ranst, hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica aan de Katholieke Universiteit Leuven, van de partij. Wij stelden hem de vraag die op iedereen zijn lippen brandt op dit moment, namelijk 'veroorzaakt een griepvaccinatie ook echt de griep?' en kregen een heel verrassend antwoord. "Ik kan deze vraag het best benaderen met een visuele voorstelling. Als we 1.000 mensen een frisdrank geven en na een week vragen we hoe het ermee gaat, dan zullen 70 mensen antwoorden dat hun keel pijn doet of dat ze zich wat flauw voelen zonder te refereren naar het blikje cola. Als we 1.000 mensen een vaccinatie geven en we stellen diezelfde vraag na een week opnieuw dan zullen opnieuw 70 mensen hetzelfde antwoord geven als bij het blikje cola, maar wel refereren naar het vaccin. Kortom, dat is een fabel die dringend uit de wereld moet geholpen worden", aldus Professor Van Ranst.De bijscholing zelf trok 170 gegadigden die zich met de nodige informatie lieten bijstaan. De organisatie blikte tevreden terug op dat aantal. "We hadden rond de 150 deelnemers verwacht en zijn dus uiterst tevreden dat de opkomst boven onze verwachting is. Dat betekent alleen maar dat het organiseren van dergelijke avonden van groot belang is", aldus Dokter Thierry Crepel nog.