"De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap is om de vaccinatiegraad voor seizoensgriep bij gezondheidswerkers tegen 2020 te verhogen tot 80%. Momenteel liggen de cijfers echter veel lager. LMN ZWV wil meehelpen om hier verandering in te brengen", verduidelijkt Stefanie Desmet, coördinator van het LMN ZWV.
...