Er zijn 11 'huisartsarme' gemeenten bijgekomen in onze provincie het voorbije jaar. Eén gemeente die huisartsarm was, is dat niet meer: het gaat om Anzegem. Brugge is niet meegeteld bij de huisartsarme gemeenten, omdat in zulke grote steden anders ...

Er zijn 11 'huisartsarme' gemeenten bijgekomen in onze provincie het voorbije jaar. Eén gemeente die huisartsarm was, is dat niet meer: het gaat om Anzegem. Brugge is niet meegeteld bij de huisartsarme gemeenten, omdat in zulke grote steden anders geteld wordt. Maar Assebroek is wel een deelgemeente van Brugge die het label huisartsarm meekrijgt.Een huisartsarme gemeente bevindt zich in een regio waar minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners aan het werk zijn. Dat label is belangrijk. Want artsen die er zich vestigen (en er minstens drie jaar blijven) krijgen een startpremie van 20.000 euro. Het tekort aan huisartsen is niet typisch West-Vlaams, het geldt voor grote delen van Vlaanderen. Het aantal huisartsen zelf is niet verminderd. Maar... jonge artsen kiezen vaker voor groepspraktijk. Artsen die met pensioen gaan, zijn vaak solo actief en raken precies daardoor moeilijker vervangen. Behalve de vestigingspremie kunnen artsen in zo'n 'huisartsarme' gemeente ook een renteloze lening krijgen voor de eerste opstart van hun praktijk én een tegemoetkoming voor een onthaal- of administratieve bediende of voor een telesecretariaat. Het overzicht van de West-Vlaamse huisartsarme gemeenten is te vinden op de kaart hieronder.