Bijna 2.200 kwetsbare kinderen krijgen kerstcadeautje van Stad Kortrijk

Annelies Nollet

De Kortrijkse schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A) streeft al jaren naar een sociale dienst die dichter bij de kwetsbare mensen in de stad staat. Vanaf volgend jaar wordt daar een concreet plan voor uitgerold. “De bedoeling is dat onze medewerkers zo min mogelijk achter hun bureau zitten”, klinkt het. De nieuwe manier van werken wordt alvast even uitgetest met het verdelen van 2.159 kerstpakketten aan kwetsbare kinderen.

Voor gezinnen met kinderen zijn deze uitzonderlijke tijden niet evident. Zeker voor die gezinnen die het al moeilijker hebben. “Maar elk kind verdient plezier en de vraag naar zinvolle activiteiten is in deze tijden groot. Daarom organiseerden we in het voorjaar al een paasactie waarmee we toen 1.700 kinderen bereikten”, aldus schepen De Coene.

Positieve reacties op paasactie

De stad kreeg naar eigen zeggen overweldigend positieve reacties vanuit de kwetsbare gezinnen. “Het hielp ons bovendien om deuren te openen. Dergelijke acties zijn een manier voor de stad om bij gezinnen met kinderen na te gaan of we hulp kunnen bieden.”

Met de huidige actie bereikt de stad 950 gezinnen of 2.159 kinderen, op een totaal van 11.000 Kortrijkse kinderen. Elk kind ontvangt een pakket met lees- of kijkboeken en knutselmateriaal. “We steken de kinderen en ouders graag nog een extra hart onder de riem en voorzien de pakketten ook van lekkere chocolade. Kortrijk werkt hiervoor samen met lokale leveranciers.”

De pakketten zijn bovendien aangepast per leeftijd. Zo zijn er pakketten voorzien voor peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar.

De gezinnen en kinderen komen voort uit de contacten van de brugfiguren, de welzijns- en sociale diensten en vzw Ajko. Daarnaast krijgen ook alle Kortrijkse pleegkinderen een pakket. Bovendien zit er in dat pakket een kaartje met contactgegevens voor wie vragen heeft of nood aan een gesprek.

Team Welzijn stelt de pakketten samen en zorgt er samen met 35 medewerkers voor dat de pakketten aan huis geleverd worden tussen nu en kerstavond. Dit gebeurt volledig coronaproof en conform de wettelijke bepalingen. Kortrijk maakt voor deze actie 40.000 euro vrij.

Oe ist?

Deze eindejaarsactie vormt meteen de start van de vernieuwde sociale dienstverlening. “De medewerkers die actief zijn in de sociale dienstverlening gaan zoveel mogelijk zelf naar de mensen. De komende maanden organiseren we een grootschalige Oe ist? campagne waarbij sociale dienstverleners via drempelbezoeken langsgaan bij alle gezinnen waarmee zij in 2020 op één of ander manier contact hebben gehad”, verduidelijkt de schepen.

Schepen Philippe De Coene (links) en enkele medewerkers die de pakketten helpen verdelen.© AN
Schepen Philippe De Coene (links) en enkele medewerkers die de pakketten helpen verdelen.© AN

“Vijftien procent van de inwoners van Kortrijk geeft aan het moeilijk tot zeer moeilijk te hebben om rond te komen. Zij kunnen hiervoor sociale voordelen krijgen. Alleen weten zij dat vaak niet. Kortrijk wil met deze nieuwe aanpak ervoor zorgen dat ook zij maximaal gebruik kunnen maken van bepaalde rechten of voordelen. Zo kan er extra steun geboden worden.”

Aanklampende methode

“Voor de aankoop van een laptop voor kinderen die deze nodig hebben op school, de huur die moeilijk betaald geraakt, medische kosten, een energiefactuur die even uitgesteld moest worden … Of misschien komt men in aanmerking voor aanvullende financiële steun (Kortrijks Menswaardig Inkomen).”

Door naar gezinnen toe te stappen, is er volgens de schepen sprake van een integrale aanpak waar alle leden van het gezin in betrokken kunnen worden. “Een plan per gezin is hierbij ons devies. Met deze aanklampende methode verzekeren we dat mensen in het hulptraject van begin tot einde op maat begeleid worden”, besluit hij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.