Bij de fanfare werden de wekelijkse repetities vanaf 14 maart opgeschort. Dit kwam uiterst ongelegen omdat het jaarlijkse lenteconcert Balkan Express was gepland op 24 en 25 april. In het begin was het nog onzeker of het concert al dan niet kon plaatsvinden, maar uiteindelijk moest het tweedaags lenteconcert afgelast worden. "Naast het vele voorbereidende werk achter de schermen - drukken van affiches en flyers, het zelf ineen knutselen van het decorpronkstuk 'de treinwagon' en zoveel meer - is natuurlijk de ontgoocheling het grootst bij de muzikanten die een heel jaar werken in functie van dat concert", zucht ondervoorzitter André Dewaele.
...

Bij de fanfare werden de wekelijkse repetities vanaf 14 maart opgeschort. Dit kwam uiterst ongelegen omdat het jaarlijkse lenteconcert Balkan Express was gepland op 24 en 25 april. In het begin was het nog onzeker of het concert al dan niet kon plaatsvinden, maar uiteindelijk moest het tweedaags lenteconcert afgelast worden. "Naast het vele voorbereidende werk achter de schermen - drukken van affiches en flyers, het zelf ineen knutselen van het decorpronkstuk 'de treinwagon' en zoveel meer - is natuurlijk de ontgoocheling het grootst bij de muzikanten die een heel jaar werken in functie van dat concert", zucht ondervoorzitter André Dewaele.Ook het maandelijks vergaderen viel weg, maar toen de bestuursleden het videochatten onder de knie kregen, werd het 'virtueel vergaderen' geïntroduceerd. "Tijdens een van die vergaderingen werd beslist om volgend jaar een nieuw thema te kiezen voor het lenteconcert, namelijk Keltische muziek en het Balkan-concert te hernemen in 2022", stelt dirigent Wouter Deprez. "Zo vermijden we dat we gedurende twee jaar dezelfde muziek moeten repeteren. De enige voorwaarde is natuurlijk dat we vanaf september volle bak kunnen oefenen aan het nieuwe concert. De muzikanten staan te springen om opnieuw samen te musiceren.""Het voordeel van deze gewijzigde planning is dat we in 2022 minder organisatiewerk zullen hebben aan het Balkan-concert en zo meer tijd zullen hebben voor het voorbereiden van de viering van ons 100-jarig jubileum in 2023", vult secretaris Dries Devlaeminck aan. "Dit moet iets speciaals worden, met als apotheose een uniek concert in de grootorde van het voorbije project 'Tot aan de IJzer'."Vorige week zaterdag stond de vierde editie van de comedy-avond geprogrammeerd met optredens van Mohsin Abbas en Bas Birker. "Als Master of Ceremony van de avond vond ik het heel spijtig dat die activiteit niet kon doorgaan. In theorie kunnen dergelijke initiatieven plaatsvinden tot 200 personen, maar je moet wel rekening houden met de social distancing regels. Wij konden hierdoor maar een 100-tal personen in de tent aan de Wieke toelaten en het was uiteindelijk financieel niet haalbaar.""Zo belanden we bij de negatieve financiële impact van corona op onze werking", stelt penningmeester Carly Carrette. Het wegvallen van het lenteconcert, de comedy-avond en het afhaken van enkele sponsors brengen de fanfare toch wel in moeilijke papieren. We weten ook nog niet tijdens welke kermissen in oktober we al dan niet mogen spelen of in welke hoedanigheid de Lierefeesten kunnen georganiseerd worden. Dit jaar wilden we nieuwe pupiters kopen, maar dat zit er momenteel niet in. Niet te vergeten dat we over een eigen lokaal beschikken. Dat betekent afbetaling van een lening, hoge onderhoudskosten... We hopen op bijkomende ondersteuning van de gemeente, die trouwens de verenigingen in het algemeen gunstig genegen is. Dat extra duwtje in de rug is meer dan welkom."