"Er is schriftelijk en mondeling contact geweest met het kabinet van de minister van onderwijs Hilde Crevits. Minister Crevits van onderwijs kan en wil zich niet moeien in het GO onderwijs. De zaken liggen erg moeilijk met de koepels en het GO! heeft een zekere autonomie om te beslissen wat er gebeurt met hun gr...

"Er is schriftelijk en mondeling contact geweest met het kabinet van de minister van onderwijs Hilde Crevits. Minister Crevits van onderwijs kan en wil zich niet moeien in het GO onderwijs. De zaken liggen erg moeilijk met de koepels en het GO! heeft een zekere autonomie om te beslissen wat er gebeurt met hun gronden en scholen. Jammer om vast te stellen dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op de school geen prioriteit is voor de minister van onderwijs in Vlaanderen. Blijkbaar hebben we een minister die enkel de katholieke scholen in Vlaanderen opvolgt wat betreft veiligheid en gezondheid (Welzijn) van de kinderen. 'Vlaamse Katholieke kinderen eerst' is blijkbaar haar slogan voor de volgende verkiezingen.""We contacteerden ook het huis van het GO! Raymonda Verdyck in Brussel. Zij ligt ook niet echt wakker van het welzijn van de kinderen in de basisschool in Beernem. Het optimaal indelen van 19000 m² grond is belangrijker. De nutsvoorzieningen liggen vooraan aan de Parkstraat en de brandweer kan het gebouw vooraan beter bereiken zijn de argumenten. Het schoolgebouw vooraan zal een buffer zijn voor het geluid en het fijn stof dat naar de achterkant zou doorkomen. Ze liet niets vallen over een eventuele 'wel of niet 'verkavelingsdrang. De grond moet zo efficiënt en rendabel mogelijk verkocht kunnen worden. Geen verspilling van ruimte, aldus mevrouw Verdyck. Over verkaveling dus nog steeds geen duidelijkheid tot op heden. Zij gaat ervan uit dat de bezorgdheden bij de buurt grotendeels weggenomen zijn en maakt zich geen zorgen."(PH)