"Alweer voorzichtig goed nieuws. Familiebezoek zal, onder strikte voorwaarden, binnen de muren van Huize Proventier worden toegelaten in de vorm van babbelboxbezoekjes", zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). "We hopen dat deze beslissing zal bijdragen tot het psychisch welzijn van bewoner en familie. De regeling zal in de komende weken worden aangescherpt of afgezwakt, waarbij veel zal afhangen van de cijfers en het gedrag van mensen. Graag zien is afstand houden!"
...

"Alweer voorzichtig goed nieuws. Familiebezoek zal, onder strikte voorwaarden, binnen de muren van Huize Proventier worden toegelaten in de vorm van babbelboxbezoekjes", zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). "We hopen dat deze beslissing zal bijdragen tot het psychisch welzijn van bewoner en familie. De regeling zal in de komende weken worden aangescherpt of afgezwakt, waarbij veel zal afhangen van de cijfers en het gedrag van mensen. Graag zien is afstand houden!" In Huize Proventier zal de komende dagen bij de bewoners afgetoetst worden of ze willen ingaan op de mogelijkheid om binnenshuis een familiebezoek te hebben. "We kunnen ons inbeelden dat de meningen hierover uiteenlopen en we willen iedereen de kans gunnen om daar zijn/haar mening over te geven. Uiteraard zijn de beslissingen niet definitief en kunnen ten allen tijde kunnen herroepen worden." De babbelboxbezoekjes vinden plaats in de namiddag met aanvangsuren tussen 13.30 uur en 16 uur. De bezoeken vinden plaats in 4 verschillende spreekruimtes met toegang via de nooddeur van de bistro. Er moet uiteraard tijd vrijgehouden worden om de ruimtes te ontsmetten én om de bewoners van en naar de afdeling te brengen, wordt het bezoek beperkt tot 30 minuten. Voor Vlinderpark en Waterlelie bevinden de bezoekruimtes zich op de afdelingen zelf met toegang via de Hellekapelle", vertelt schepen Vanderhaeghe. "Er kan maar 1 bezoeker tegelijkertijd toegelaten worden en een bewoner kan hoe dan ook maar één babbelboxbezoekje per week krijgen. De richtlijnen bevelen aan om steeds dezelfde bezoeker toe te laten, maar we mogen daarvan afwijken. We hebben ervoor gekozen om van deze mogelijkheid gebruik te maken om verschillende familieleden de kans te bieden op bezoek te kunnen komen. Mede hierdoor kunnen we niet ingaan op de vraag om bezoeken voor meerdere weken vast te leggen. Je kan pas een nieuwe afspraak krijgen eens het bezoek voorbij is. De afspraken zijn strikt persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden." De grootste voorzorgsmaatregelen worden genomen om alles veilig te laten verlopen. "Dit houdt in dat de bezoeker zich houdt aan de hygiënische voorschriften die hem ter plekke worden uitgelegd. De bezoeker krijgt een mondmasker van het wzc. Een eigen masker mag niet. Het bezoek wordt geregistreerd. Wie langs komt, dient een verklaring te ondertekenen dat hij de afgelopen 14 dagen noch positief testte noch het minste Covid-19-symptoom vertoonde. Ten allen tijde wordt minstens anderhalve meter afstand gehouden. Tussen de bezoeken door wordt de bezoekersruimte ontsmet." Een afspraak maken, gebeurt via een oproep naar het onthaal van Huize Proventier, 057 34.65.80. Dit kan van maandag tot vrijdag doorlopend tussen 8 uur en 17 uur. In het weekend kan je niet bellen om een afspraak te maken. De bezoekregeling treedt in werking vanaf maandag 19 mei. Het onthaal kan ten vroegste gecontacteerd worden de dag voordien. Tot 10 uur 's ochtends kan je een afspraak maken voor de dag zelf. babbelboxbezoeken zijn 7 dagen op 7 mogelijk. De raambezoeken blijven behouden, maar er worden wel enkele aanpassingen doorgevoerd. "Voor Avondliedeke, Waterlelie en Vlinderpark verandert er niets aan de bestaande werkwijze. Voor Oudste Geluk, Regenboog en Onder De Appelboom zullen deze afdelingen vanaf 19 mei niet meer ingaan op onaangekondigde contactsessies aan het raam. Er moet altijd op voorhand contact genomen worden met het onthaal om hiervoor een afspraak te maken. Om de bezoeken toe te laten, is een gestructureerde aanpak nodig waarin geen ruimte is voor improvisatie van het moment.""Om alles te kunnen bolwerken dient iedereen zich strikt aan deze regel te houden, anders kan het niet lukken. Voor Oudste Geluk, Regenboog en Onder de Appelboom is het haalbaar om twee raamcontacten per week per bewoner in te plannen. Ook hier is een nieuwe afspraak maar mogelijk eens het reeds geplande bezoek voorbij is. Tijdens de raambezoeken moeten de regels rond social distancing tussen de bezoekers onderling gerespecteerd worden." (LB)