Het dakgebinte werd door een brand zwaar beschadigd en ook de woning liep rook- en waterschade op.
...

Het dakgebinte werd door een brand zwaar beschadigd en ook de woning liep rook- en waterschade op.Het getroffen koppel woont momenteel in Oostduinkerke omdat hun woning nog minstens een zestal maanden onbewoonbaar blijft.Er werden 1000 steunkaarten verkocht en ook het sociaal fonds van de burgemeester schonk een bedrag van 250 euro aan het getroffen koppel. Vele middenstanders en privé-personen schonken tal van prijzen die via de nummers van de steunkaarten konden worden gewonnen.De solidariteitsactie werd dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van het bewonersplatform een groot succes.(JT)