De Koning Boudewijnstichting zou een van de toekomstige partners worden om het plein dat door een platenmuur aan het oog onttrokken wordt, de juiste bestemming te helpen geven. Al jaren doet het stadsbestuur ook verwoede pogingen om het pand met voormalige caféwoning te verwerven zodat ook Abele eindelijk ook een soort dorps- of centrumplein zou hebben. Maar al die jaren zijn er meerdere obstakels die met maar heel veel moeite genomen kunnen worden. Ook vóór 2008, toen Bewonersplatform Abele opgericht werd, was de locatie al een ruïne. Maar vanaf toen kwam er wel be...

De Koning Boudewijnstichting zou een van de toekomstige partners worden om het plein dat door een platenmuur aan het oog onttrokken wordt, de juiste bestemming te helpen geven. Al jaren doet het stadsbestuur ook verwoede pogingen om het pand met voormalige caféwoning te verwerven zodat ook Abele eindelijk ook een soort dorps- of centrumplein zou hebben. Maar al die jaren zijn er meerdere obstakels die met maar heel veel moeite genomen kunnen worden. Ook vóór 2008, toen Bewonersplatform Abele opgericht werd, was de locatie al een ruïne. Maar vanaf toen kwam er wel beweging in het dossier. In 2009 was er een eerste woonproject.Patrick Samyn (58) is een geboren en getogen Abelenaar en heeft het vervallen pand altijd zo geweten. "Toen we in 2009 met Bewonersplatform Abele begonnen met een plan voor die locatie op het Abeleplein en dus aan de Belgische kant, tegenover de kerk op Franse grond, was het stadsbestuur meteen geïnteresseerd. Ooit was op die plek een café met een benzinepomp met twee zakenpartners. Philippe Driegelinck zou als projectontwikkelaar ook betrokken partij zijn. Blijkbaar zijn er niet veel mensen die echt het fijne weten van deze zaak. Bij de start van het project in 2009 werd gekozen voor het optrekken van negen wooneenheden met garage en met een plein waarop geparkeerd zou kunnen worden. Dat is echter nooit van de grond geraakt en het project stierf een stille dood", vertelt Patrick, die als secretaris van BP Abele alles vanaf de start meemaakte. Nu zou er dus een andere invulling komen van de locatie.In 2018 gaf het bewonersplatform een nieuwe impuls aan het project. In Abele willen ze dat er eindelijk een einde komt aan de lijdensweg en ook het stadsbestuur blijft er alles aan doen om de ruïne een nuttige invulling te kunnen geven. "De laatste jaren zijn heel wat jonge mensen in Abele komen wonen en dat heeft een heel positief effect op alles en iedereen. De meesten willen een plein. En toen kwam het idee voor een pop-uppleintje. Het idee wordt volop gesteund en er wordt al volop gezocht naar partners om het te realiseren. We willen graag dit verloederde stuk grond opruimen en ombouwen tot een groene ontmoetingsplaats voor alle dorpsbewoners. En met een bloeiende jeugdbeweging, school en speelpleinwerking willen we vooral speelruimte voor de jeugd. En dan dromen we ook nog van een echt plukpark met bomen en planten.""Het Droomplein moet een groene long worden voor de Abelenaars. Er werden al drie subsidiedossiers ingediend waarvan er al twee zijn goedgekeurd. Maar de stad is nog altijd geen eigenaar van de locatie zodat die nog niet opgeruimd of gebruikt kan worden. We hopen dat alle partijen binnenkort tot een oplossing kunnen komen, want in Abele snakken we echt naar de uitvoering van dit project", besluit Patrick Samyn. (PC)