De bestendige deputatie heeft onlangs een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend voor de uitbreiding van het afvalverwerkend bedrijf Deryckere-D'Hondt. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in de Kalkoenstraat en kocht enkele jaren geleden een stuk grond, waar vroeger de meubelfabriek Verfaillie gevestigd was.
...

De bestendige deputatie heeft onlangs een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend voor de uitbreiding van het afvalverwerkend bedrijf Deryckere-D'Hondt. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel in de Kalkoenstraat en kocht enkele jaren geleden een stuk grond, waar vroeger de meubelfabriek Verfaillie gevestigd was.De firma Deryckere-D'Hondt wil er graag onder andere een loods, betoncentrale en breekinstallatie voor het verwerken van bouwafval bouwen. Het nieuwe gedeelte zou via een nieuwe toegangsweg via de Fabrieksweg bereikbaar zijn. De omwonenden zijn het niet eens met de plannen die op tafel liggen. "De Fabrieksweg is niet geschikt om iedere dag heel wat vrachtwagens te laten passeren. Jarenlang was er hier een meubelfabriek. We zijn dus zeker niet tegen bedrijvigheid op de site, maar dergelijk bedrijf hoort op een bedrijventerrein", aldus Ann Dezitter in naam van de bewoners. Terwijl Ann en de bewoners van de Fabrieksweg vooral de vele vrachtwagens en de verkeersoverlast vrezen maken de bewoners van de Gentsestraat zich vooral zorgen om de breekinstallatie die er zou komen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er zo'n twintig bezwaarschriften binnen. "De bezwaren gingen voornamelijk over de nabijheid van woningen, de vrees voor geur-, stof- en geluidshinder en de toename van zwaar verkeer langs een weg die daarvoor niet voorzien is", aldus schepen Ward Gillis (Pro). "In een zitting van het schepencollege hebben we begin september een ongunstig advies gegeven voor de aanvraag." Op 12 oktober kwam de provinciale omgevingsvergunningscommissie samen om de betrokken partijen te horen en een advies te formuleren aan de deputatie, die vaak haar beslissing aftoetst op het advies van het comité. "Het schepencollege had beslist om niemand af te vaardigen", aldus Gillis. Burgemeester Ward Vergote (Visie) besloot om toch die bijeenkomst bij te wonen. "Tegen het negatief advies van het college in heeft hij de belangen van de aanvrager verdedigd. Dit heeft er hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd dat de de commissie een positief advies onder voorwaarden heeft uitgebracht", aldus Gillis. "De burgemeester gaat daarmee in tegen de omwonenden die de uitbreiding van het bedrijf niet zien zitten. Zijn gedrag is een vorm van machtsmisbruik. De burgemeester is advocaat gaan spelen van de aanvrager."Burgemeester Ward Vergote vindt niet dat hij iets fout heeft gedaan. "In september heeft het college inderdaad ongunstig advies verleend, weliswaar in verdeeldheid. Visie stemde voor, PRO en N-VA stemden tegen. Dit ondanks het gunstig advies met voorwaarden van de omgevingsambtenaar. Een onverantwoord politiek spelletje vlak voor de verkiezingen op de kap van onze ondernemers. De grote investering die het bedrijf maakte op de ambachtelijke grond kwam plots op de helling te staan", aldus de burgemeester die benadrukt dat de beslissing om niemand naar de bijeenkomst van de provinciale omgevingsvergunningscommissie ook genomen werd in verdeeldheid tussen de drie partijen die nu nog het gemeentebestuur vormen. "Ik heb besloten om niet als college, maar als burgemeester de zitting van de commissie bij te wonen in de hoop op die manier de politieke spelletjes van PRO en N-VA een halt toe te roepen. Ik stelde mij de vraag waar men op den duur nog kan ondernemen als het zelfs op ambachtelijke grond niet meer zou kunnen."Het bedrijf benadrukt dat het alles doet om de overlast voor de omwonenden te beperken. "We zijn het eerste bedrijf in Vlaanderen waar de breekinstallatie in een binnenruimte wordt geplaatst. Wij doen ons best om iedereen tevreden te stellen", aldus bedrijfsleider Eddy Deryckere. Hij vindt het jammer dat de uitbreiding van zijn bedrijf nu een politiek vervolg krijgt. "De plaats waar we willen uitbreiden is al veertig jaar een bedrijvenzone van klasse 1. Toen we het terrein kochten stond het schepencollege volledig achter ons. Ik heb het gevoel dat een slechte verliezer ons viseert."De omwonenden zijn alvast niet opgezet met de actie van de burgemeester. "De burgemeester moet de richtlijnen volgen. Er werd beslist om een negatief advies gegeven, maar blijkbaar denkt de burgemeester daar anders over", aldus de bewoners. "Wij hebben zelf niets misdaan, maar zitten nu wel met miserie." (BF)