Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de verschillende in de financiële ondersteuning voor volwassenen met een beperking wegwerken. Voor zo'n 20.000 volwassenen wordt hun budget aangepast. Oon zorgcentrum De Vleugels in Klerken worden heel wat mensen getroffen. Voor de meesten komt het neer op een verlies van 17 procent, maar er zijn er ook ...

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de verschillende in de financiële ondersteuning voor volwassenen met een beperking wegwerken. Voor zo'n 20.000 volwassenen wordt hun budget aangepast. Oon zorgcentrum De Vleugels in Klerken worden heel wat mensen getroffen. Voor de meesten komt het neer op een verlies van 17 procent, maar er zijn er ook die 30 procent minder krijgen en daardoor wordt ervoor gevreesd dat er minder kwalitatieve zorg zal kunnen aangekocht worden. Zij trekken nu naar de rechter. "Het zorgbudget wordt berekend aan de had van punten", legt meester Thomas Bailleul uit. "Die punten worden toegekend naargelang de mate van zorg die de persoon nodig heeft en daaruit wordt dan een zorgbudget toegekend. De devaluatie van dit zorgbudget is ingrijpend, tot 30 procent minder. Daarom trok een moeder van een zorgbehoevende persoon naar de rechtbank om die devaluatie door het VAHP te laten herzien.""Daarna zijn nog een 70-tal ouders en bewindvoerders van mensen met een ernstige beperking dezelfde stappen gaan ondernemen. Hoewel het grotendeel bewoners van De Vleugels zijn, zijn er in die 70 ook bewoners van andere zorginstellingen. Iedere zaak wordt apart bekeken, want de verschillen naar budgetten en devaluatie van de budgetten verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van de mate van beperking en zorg dat die individuele persoon nodig heeft. Op 24 december werden de bezwaren ingediend. Er wordt verwacht dat er binnen de drie maanden kan gestart worden met de inleiding. Afhankelijk van de beslissing van de rechtbank op dat moment - er kan bijvoorbeeld een onafhankelijke expert worden aangesteld - zal dan worden gekeken wat de volgende stappen zijn." De zaak van de moeder die al vroeger naar de rechtbank stapte, wordt op dinsdag 14 januari ingeleid bij de rechtbank in Ieper. (ACK)