"Het woonzorgcentrum heeft alles in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts", gaf Joost Cuvelier donderdag aan. "De arts pleegt overle...