"Het woonzorgcentrum heeft alles in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts", gaf Joost Cuvelier donderdag aan. "De arts pleegt overle...

"Het woonzorgcentrum heeft alles in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts", gaf Joost Cuvelier donderdag aan. "De arts pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen die patiënten hebben in het woonzorgcentrum. Alle gemeenschappelijke activiteiten in Sint-Augustinus worden tijdelijk opgeschort en de bewoners eten individueel op de kamer. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen en de nodige ontsmettingsproducten. De familieleden van de zieke bewoners werden ingelicht en aan bezoekers wordt gevraagd om heel strikte handhygiëne toe te passen.""De coördinerend en raadgevend arts stelt voor om, indien mogelijk, bezoek uit te stellen naar een later tijdstip", aldus de schepen. "Er is continu overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum."Vrijdagmorgen stond er een nieuwe evaluatie gepland tussen de verschillende diensten. "Op dit moment is er één bewoner naar het ziekenhuis overgebracht, maar de situatie is onder controle", weet Joost Cuvelier. "De cafetaria blijft preventief gesloten tot 1 december en er wordt gevraagd om het bezoek tot een minimum te beperken."