In het najaar van 2017 lichtte projectontwikkelaar Co-Invest de bewoners van onder andere de Valleistraat en de Pauwstraat, vlakbij het Sterrebos, in over hun ontwikkelingsplannen op een braakliggend stuk gelegen tussen de verkavelingen Valleistraat en Neerstraat. Daar zouden in totaal eenenveertig wooneenheden komen, verdeeld over vijf appartementsgebouwen. Het gaat om appartementsgebouwen gelijkaardig aan die in de Bornstraa...