"Ik werd door buurtbewoners uit de Fabiolalaan aangesproken omtrent de werken in die schoolomgeving", zegt ze. "Deze bewoners melden onder andere dat ze geen kans kregen tot inspraak omtrent de werken die voor hun woningen zouden uitgevoerd worden. Zij dragen wel de gevolgen van de aanpassing van de schoolomgeving, zoals verlies va...

"Ik werd door buurtbewoners uit de Fabiolalaan aangesproken omtrent de werken in die schoolomgeving", zegt ze. "Deze bewoners melden onder andere dat ze geen kans kregen tot inspraak omtrent de werken die voor hun woningen zouden uitgevoerd worden. Zij dragen wel de gevolgen van de aanpassing van de schoolomgeving, zoals verlies van parkeermogelijkheden voor hun deur. Dit in een omgeving waar er reeds grote parkeerdruk is, vooral tijdens de schooldagen.Enkele weken geleden kregen de bewoners een brief met de mededeling dat er werken zouden doorgaan in de straat. Pas enkele dagen voor de werken, die startten op 17 augustus, was het duidelijk dat er parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Meteen trok de buurt naar het stadhuis, maar ze kregen geen antwoord waarom ze niet werden geraadpleegd van bij het begin van de planning. Raadslid Bogaert vroeg zich af of men de vraag van de bewoners nog zal onderzoeken om het probleem van de verloren parkeerplaatsen op te lossen?Schepen Patrick Roose (SP.A) geeft aan dat er het maximum van tien dossiers werden ingediend bij de Vlaamse overheid om de veiligheid van de schoolomgevingen te verbeteren. "In totaal werd er 119.000 euro verkregen. De dossiers werden samen met mobiliteitsexperts en de scholen opgemaakt. Eens goedgekeurd was de periode om aan de slag te gaan kort, want we wilden de werken uitvoeren tijdens de vakantie. Vanzelfsprekend zullen we nog met de bewoners praten over het parkeerprobleem. We danken in ieder geval ook de omwonenden voor hun geduld bij de vele hinder tijdens de werken.""Jammer dat de omwonenden niet onmiddellijk betrokken werden bij de plannen", besluit raadslid Bogaert. (SLW)